Statystyki ogólne - Ogólne statystyki - Policja Warmińsko-Mazurska

Ogólne statystyki

POSTĘPOWANIA WSZCZĘTE, PRZESTĘPSTWA STWIERDZONE I WYKRYWALNOŚĆ W ROKU 2015
 

JEDNOSTKA/ POWIAT postępowania wszczęte przestępstwa stwierdzone liczba podejrzanych wykrywalność (%)
elbląski 4437 4262 1913 67,5
bartoszycki 1113 871 416 62,4
braniewski 1036 809 483 72,6
działdowski 1106 1164 562 71,9
ełcki 1723 1725 958 73,5
giżycki 1215 1017 428 52,3
gołdapski 404 368 258 87,1
iławski 1877 1655 858 62,8
kętrzyński 853 680 342 65,7
lidzbarski 747 655 302 62,5
mrągowski 820 664 369 63,4
nidzicki 574 972 328 84,2
nowomiejski 763 646 420 80,7
olecki 586 554 376 79,8
ostródzki 2421 2026 1055 64,2
piski 1249 1104 448 54,1
szczycieński 1611 1297 640 58,4
węgorzewski 469 374 247 72,3
KMP Olsztyn 7221 6363 2266 57,8
KWP Olsztyn 106 239 79 62,7
województwo warmińsko-mazurskie 30331 27445 12748 64,8

 

Statystyki w rozbiciu na artykuły Kodeksu Karnego*
 

rok 2015

rok 2014

rok 2013

 

Przestępstwa stwierdzone i wykrywalność w województwie warmińsko-mazurskim na przestrzeni ostatnich lat

 

rok przestępstwa stwierdzone liczba podejrzanych wykrywalność (%)
2015 27445 12748 64,8
2014 29046 13562 67,1
2013 32571 16740 66,9
2012 37375 21056 71,8
2011 39193 22227 72,1
2010 37666 21868 71,6
2009 38841 22660 71,6
2008 39364 24282 73,6
2007 44876 25801 75,5


Przestępstwa stwierdzone w poszczególnych powiatach

 Lata 1999 - 2000

Lata 2001 - 2006

Lata 2007 - 2012

Rok 2013

Rok 2014

* Wszystkie akty prawne znajdują się w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Sejmu RP - http://isap.sejm.gov.pl/search.jsp