Zamówienia podprogowe - Policja Warmińsko-Mazurska

Zamówienia podprogowe

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
Z-1817/17 poniżej 30.000 euro 34933000-6 Urządzenie GPS typu Garmin 64s wraz z oprogramowaniem do zarządzania danymi z urządzenia GPS, lub równoważne - 48 sztuk 25.05.2017 r. godz. 15:30 więcej »
Z-1856/17 poniżej 30.000 euro 75251110-4 Przegląd i konserwacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej w budynkach KWP w Olsztynie oraz jednostkach i komórkach organizacyjnych KWP w Olsztynie w ramach dwuletniej umowy w okresie od 2017 do 2019 roku. 29.05.2017 godz. 15:30 więcej »