Zamówienia podprogowe - Policja Warmińsko-Mazurska

Zamówienia podprogowe

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
Konkurs poniżej 30.000 euro Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej budowy budynku Posterunku Policji w Dubeninkach UWAGA! W załączeniu informacja o wynikach konkursu. więcej »