Zamówienia podprogowe - Policja Warmińsko-Mazurska

Zamówienia podprogowe

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
WIiR Array 71200000-0, 71241000-9, 71242000-6 Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. " Budowa krytej strzelnicy ćwiczebnej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie" UWAGA!!!! Informujemy, iż postępowanie zostaje unieważnione z powodu zmiany koncepcji i funkcji pomieszczeń w planowanej strzelnicy. więcej »