Zamówienia podprogowe - Policja Warmińsko-Mazurska

Zamówienia podprogowe

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
Z-2332-17 poniżej 30.000 euro 31411000-0 Sukcesywne dostawy baterii, akumulatorów, pakietów akumulatorów i ładowarek do akumulatorów w okresie dwóch lat od daty podpisania umowy. UWAGA!!!!!! W załączeniu zmieniony dn. 28.06.2017 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załączniki 2a-2c), który należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty. UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert - do dn. 03.07.2017 r. więcej »