Zamówienia podprogowe - Policja Warmińsko-Mazurska

Zamówienia podprogowe

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
ZZP-1118/19 Array Przeprowadzenie audytu zewnętrznego na zakończenie trwałości projektu w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013. Informacja o wyniku konkursu więcej »