Zamówienia podprogowe - Policja Warmińsko-Mazurska

Zamówienia podprogowe

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
SIN - Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej budowy budynku Komisariatu Policji w Korszach. poniżej 30.000 euro 71220000-6 UWAGA!!! W załączeniu informacja o wynikach konkursu oraz rysunki zwycięskiej koncepcji. więcej »
Z-2869-17 poniżej 30.000 euro 50313200-4, 50313100-3 Usługi konserwacji i napraw kserokopiarek Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz jednostek podległych (według załącznika nr 2). W załączeniu zmieniony dn. 18.08.2017 r. Wykaz części/materiałów do wymiany w kserokopiarkach (Załączniki 1), który należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty. UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert! 24.08.2017 r. godz. 15:00 więcej »