Ogłoszone - Policja Warmińsko-Mazurska

Ogłoszone

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
Z-t-P/32/18 Array 50112100-4 Świadczenie usług w zakresie napraw bieżących i obsługi technicznej pojazdów używanych przez jednostki Policji woj. warmińsko-mazurskiego (13 zadań częściowych) W załączeniu informacje z otwarcia ofert więcej »
Z-t-P/45/18 Array 30232110-8 Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych: monochromatycznych A4 oraz kolorowych A3 (2 zadania częściowe) W załączeniu informacja z otwarcia ofert więcej »
Z-t-P/44/18 Array 32236000-6 32344280-2 32344260-6 Dostawa sprzętu radiokomunikacyjnego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. W załączeniu informacja z otwarcia ofert więcej »
Z-t-P/50/2018 Array 32570000-9 Dostawa telefonów IP dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie 14.12.2018 godz. 13:00 Uwaga! Zmiana terminu składania ofert. W załączeniu odpowiedź na zapytanie do treści SIWZ więcej »