Ogłoszone - Policja Warmińsko-Mazurska

Ogłoszone

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
Z-t-P/14/2017 powyżej 135.000 euro 33696200-7, 33694000-1, 38437000-7, 44510000-8, 33793000-5, 33141000-0, 33140000-3, 19520000-7, 38437110-1, 19720000-9, 30234600-4, 38000000-5, 33696300-8, 37322300-4, 35000000-4, 09211000-1, 33696500-0 Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów techniki kryminalistycznej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie (33 zadania częściowe) W załączeniu informacja z otwarcia ofert. więcej »
Z-t-P/17/17 powyżej 135.000 euro 85121000-3 Świadczenie usług zdrowotnych obejmujących badania lekarskie oraz szczepienie funkcjonariuszy i pracowników Policji garnizonu warmińsko - mazurskiego W załączeniu informacja z otwarcia ofert. UWAGA!!!! Oświadczenia o grupie kapitałowej należy złożyć do dnia 03.07.2017 r. więcej »
Z-t-P/21/17 poniżej 135.000 euro 50116100-2; 50116600-7; 50116300-4; 50116000-1 Usługi regeneracji podzespołów samochodowych: alternatory, rozruszniki, przekładnie kierownicze, pompy wspomagające, turbosprężarki i kompresory klimatyzacji Informacja z otwracia ofert w załączeniu więcej »
Z-t-P/22/17 poniżej 135.000 euro 50118110-9; 98351100-9 Usługi holowania i parkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 t i powyżej 3,5 t oraz ich części składowych, urządzeń i rzeczy dla jednostek Policji województwa warmińsko – mazurskiego 03.08.2017 więcej »