Ogłoszone - Policja Warmińsko-Mazurska

Ogłoszone

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
Z-t-P/20/18 Array 33696500-0, 38000000-5,3843700-7 Dostawa sprzętu badawczego oraz materiałów i odczynników do izolacji DNA do Laboratoriów Kryminalistycznych Komendy Stołecznej Policji w Warszawie oraz Komend Wojewódzkich Policji w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Szczecinie, Łodzi, Katowicach, Rzeszowie, Wrocławiu i Olsztynie (20 zadań częściowych) W załączeniu informacja z otwarcia ofert więcej »
Z-t-P/21/18 Array 85120000 Świadczenie usług zdrowotnych obejmujących badania lekarskie oraz szczepienie funkcjonariuszy i pracowników Policji garnizonu warmińsko - mazurskiego (3 zadania częściowe) 20.08.2018 r. godz. 13:00. UWAGA. Załączono odpowiedzi Zamawiającego na zapytania do treści SIWZ z dn. 01.08.2018 r. więcej »
Z-t-P/26/18 Array 45000000-7 Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Korszach - II postępowanie 22.08.2018 godz. 13:00 więcej »
Z-t-P/27/18 Array 50118110-9; 98351100-9 Usługi holowania i parkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 t i powyżej 3,5 t oraz ich części składowych, urządzeń lub rzeczy dla jednostek Policji województwa warmińsko – mazurskiego (21 zadań częściowych) 28.08.2018 r. godz. 13:00 więcej »