Ogłoszone - Policja Warmińsko-Mazurska

Ogłoszone

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
Z-t-P/12/17 poniżej 135.000 euro 09211000-1; 09211100-2; 09211600-7; 09211650-2; 24951300-8 Sukcesywne dostawy olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych oraz płynów chłodzących, hamulcowych i eksploatacyjnych do pojazdów samochodowych na potrzeby jednostek Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego 03.04.2017 godz. 13:00 UWAGA! Odpowiedź na zapytanie z dnia 27-03-2017 r. więcej »
Z-t-P/13/17 powyżej 135.000 euro 85000000-9 Usługi medyczne obejmujące badanie osób zatrzymanych na rzecz jednostek Policji województwa warmińsko – mazurskiego (9 zadań częściowych) - usługi społeczne o wartości szacunkowej poniżej 750 000 euro 06.04.2017 r. godz. 13:00 więcej »