Ogłoszone - Policja Warmińsko-Mazurska

Ogłoszone

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
Z-t-P/22/17 poniżej 135.000 euro 50118110-9; 98351100-9 Usługi holowania i parkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 t i powyżej 3,5 t oraz ich części składowych, urządzeń i rzeczy dla jednostek Policji województwa warmińsko – mazurskiego W załączeniu informacja z otwarcia ofert więcej »
Z-t-P/23/17 poniżej 135.000 euro 09135110-5 Sukcesywne dostawy oleju opałowego do jednostek Policji województwa warmińsko - mazurskiego W załączeniu infomacja z otwracia ofert. więcej »