Ogłoszone - Policja Warmińsko-Mazurska

Ogłoszone

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
Z-t-P/27/18 Array 50118110-9; 98351100-9 Usługi holowania i parkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 t i powyżej 3,5 t oraz ich części składowych, urządzeń lub rzeczy dla jednostek Policji województwa warmińsko – mazurskiego (21 zadań częściowych) Informacja z otwarcia ofert w dniu 28-08-2018 r.w załączeniu więcej »
Z-t-P/31-a/2018 Array 30125110-5, 30192113-6, 30124300-7 Sukcesywne dostawy oryginalnych lub kompatybilnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i telefaksów (tusze, głowice drukujące, tonery, taśmy, folie, bębny i inne) dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie - licytacja elektroniczna Licytacja elektroniczna dn. 17.10.2018 r. godz. 10:00 więcej »
Z-t-P/34/18 Array 45216110-8 Wykonanie modernizacji i przebudowy wnętrza budynku i placu spacerowego Policyjnej Izby Dziecka w Olsztynie przy ul. Borowej 9 UWAGA!!!! Zmiana terminu składania ofert - 24.10.2018 r. godz. 13:00 więcej »
Z-t-P/35/18 Array 34142100-5 Dostawa samochodu ciężarowego 12 T z platformą ładunkową dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie 18.10.2018 godz. 13:00 więcej »
Z-t-P/32/18 Array 50112100-4 Świadczenie usług w zakresie napraw bieżących i obsługi technicznej pojazdów używanych przez jednostki Policji woj. warmińsko-mazurskiego (13 zadań częściowych) 26.11.2018 godz. 13:00 Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Pzp Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie udostępniona na stronie internetowej od dnia ogłoszenia zamówienia w Dzienniku Urzedowym UE więcej »
Z-t-P/36/18 Array 33696500-0, 33192500-7, 38437110-1, 38900000-4, 33790000-4, 33954000-2 Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych i materiałów techniki policyjnej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie (12 zadań częściowych) 24.10.2018 r. godz. 13:00 więcej »
Z-t-P/38/18 Array 34121000-1 Dostawa autobusu turystycznego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie 05.11.2018 r. godz. 13:00 UWAGA!!!! Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Pzp -SIWZ zostanie udostępniona na strnie internetowej Zamawiajacego od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej więcej »