Udzielone - Policja Warmińsko-Mazurska

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
Z-t-P/9/14 poniżej 134.000 euro 71.24.20.00-3, 71.32.00.00-7. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na budowę łączy na potrzeby sieci OST 112 więcej »
Z-t-P/2/14 poniżej 134.000 euro 85121000-3 Świadczenie usług komisyjnych badań lekarskich w Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSW z Warmińsko Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie więcej »
Z-t-P/6/14 poniżej 134.000 euro 50.11.81.10-9;98.35.11.00-9 Usługi holowania, przewozu i parkowania pojazdów i ich części składowych oraz urządzeń i rzeczy na potrzeby 14 jednostek Policji garnizonu warmińsko – mazurskiego więcej »
Z-t-P/17/14 poniżej 134.000 euro 55111000-7, 55321000-6, 55120000-7 Wykonanie usługi wynajmu sali konferencyjnej wraz z usługą hotelową i restauracyjną na potrzeby przedsięwzięcia edukacyjno - konferencyjnego z zakresu bezpieczeństwa finansowego Unii Europejskiej organizowanego przez KWP w Olsztynie 19.05.2014 r. więcej »
Z-t-P/3/14 powyżej 134.000 euro 85121000-3 Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie badań lekarskich i szczepień ochronnych pracowników i funkcjonariuszy garnizonu warmińsko-mazurskiego więcej »
Z-t-P/15/14 poniżej 5.186.000 euro 45.21.61.10-8. Wykonanie II etapu budowy zespołu obiektów nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi więcej »
Z-t-P/18/14 poniżej 134.000 euro 34114000-9 Dostawa dla KMP w Olsztynie dwóch specjalistycznych pojazdów osobowo-terenowych w policyjnej wersji OZNAKOWANY (1 szt.) i NIEOZNAKOWANY (1 szt.) wyposażonych dodatkowo w sprzęt ratownictwa wodnego. II postępowanie 04.06.2014 więcej »
Z-t-P/16/14 poniżej 5.186.000 euro 45.00.00.00-7, 39.00.00.00-2, 30.21.40.00-2, 32.55.00.00-3, 32.58.12.00-1. Wykonanie II etapu rozbudowy budynku Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim więcej »
Z-t-P/13/14 poniżej 134.000 euro 50.11.21.00-4. Świadczenie usług napraw bieżących i obsługi technicznej pojazdów samochodowych użytkowanych przez 10 jednostek Policji garnizonu warmińsko - mazurskiego więcej »
Z-t-P-26/14 poniżej 134.000 euro CPV-85.12.10.00-3. Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie badań lekarskich i szczepień ochronnych pracowników i funkcjonariuszy garnizonu warmińsko-mazurskiego (rejon Ełku) więcej »