Rozstrzygnięte - Policja Warmińsko-Mazurska

Rozstrzygnięte

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
Z-t-P/51/18 CPV – 50410000-2 Usługi napraw, kalibracji i legalizacji urządzeń pomiarowych- laserowe mierniki prędkości na potrzeby KWP w Olsztynie 04-01-2019 r. więcej »
Z-t-P/32/18 Array 50112100-4 Świadczenie usług w zakresie napraw bieżących i obsługi technicznej pojazdów używanych przez jednostki Policji woj. warmińsko-mazurskiego (13 zadań częściowych) W załączeniu informacje o wyniku postępowania więcej »