Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
Z-t-P/9/14 Array 71.24.20.00-3, 71.32.00.00-7. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na budowę łączy na potrzeby sieci OST 112 więcej »
Z-t-P/6/14 Array 50.11.81.10-9;98.35.11.00-9 Usługi holowania, przewozu i parkowania pojazdów i ich części składowych oraz urządzeń i rzeczy na potrzeby 14 jednostek Policji garnizonu warmińsko – mazurskiego więcej »
Z-t-P/3/14 Array 85121000-3 Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie badań lekarskich i szczepień ochronnych pracowników i funkcjonariuszy garnizonu warmińsko-mazurskiego więcej »
Z-t-P/15/14 Array 45.21.61.10-8. Wykonanie II etapu budowy zespołu obiektów nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi więcej »
Z-t-P/18/14 Array 34114000-9 Dostawa dla KMP w Olsztynie dwóch specjalistycznych pojazdów osobowo-terenowych w policyjnej wersji OZNAKOWANY (1 szt.) i NIEOZNAKOWANY (1 szt.) wyposażonych dodatkowo w sprzęt ratownictwa wodnego. II postępowanie 04.06.2014 więcej »
Z-t-P/16/14 Array 45.00.00.00-7, 39.00.00.00-2, 30.21.40.00-2, 32.55.00.00-3, 32.58.12.00-1. Wykonanie II etapu rozbudowy budynku Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim więcej »
Z-t-P/13/14 Array 50.11.21.00-4. Świadczenie usług napraw bieżących i obsługi technicznej pojazdów samochodowych użytkowanych przez 10 jednostek Policji garnizonu warmińsko - mazurskiego więcej »
Z-t-P-26/14 Array CPV-85.12.10.00-3. Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie badań lekarskich i szczepień ochronnych pracowników i funkcjonariuszy garnizonu warmińsko-mazurskiego (rejon Ełku) więcej »
Z-t-P/20/14 Array 85121000-3 Świadczenie usług badania osób zatrzymanych na rzecz KPP w Mrągowie i KPP w Szczytnie 25.06.2014 r. więcej »
Z-t-P/12/14 - Zadanie Nr 1 oraz Nr 3 Array CPV- 30192113-6; CPV- 30125110-5; CPV -30124300-7, CPV-32584000-0 Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i telefaksów, tonerów do kserokopiarek oraz płyt CD-R i DVD+/-R dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie więcej »
 
Powrót na górę strony