Rozstrzygnięte

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
Z-t-P/12/2022 Array 50118110-9, 98351100-9 Świadczenie usług holowania i parkowania pojazdów, statków wodnych i powietrznych do 3,5 t i powyżej 3,5 t oraz ich części składowych, urządzeń i rzeczy na potrzeby 15 jednostek Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego (25 zadań częściowych) UWAGA! Na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty! więcej »
Z-t-P/22/2022 Array 34114000-9 Dostawa samochodu specjalnego pomocy drogowej do przewozu pojazdów o DMC do 3,5 t Uwaga! Na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0deed813-17cb-11ed-b950-8227d40187e8 zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej więcej »
Z-t-P/20/2022 CPV – 30192113-6 , CPV – 30125110-5, CPV – 30124300-7, CPV- 30124100-5 Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i telefaksów Uwaga! Na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty! więcej »
Z-t-P/24/2022 Array 091110000 Dostawa węgla kamiennego i ekogroszku do jednostek Policji województwa warmińsko-mazurskiego (7 zadań częściowych) Uwaga! Na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zadanie Nr 1, 2, 3, 4, 6 i 7 oraz informacja o unieważnieniu postępowania w Zadaniu Nr 5 więcej »
Z-t-P/26/2022 Array 31122000-7 Dostawa, montaż i uruchomienie stacjonarnego agregatu prądotwórczego w budynku Komendy Powiatowej Policji w Giżycku przy ul. 1 Maja 26 - II postępowanie Uwaga! Na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ee902c29-29c7-11ed-8832-4e4740e186ac zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszsej oferty więcej »
 
Powrót na górę strony