Rozstrzygnięte

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
Z-t-P/24/2023 39132100-7; 44421000-7 Usługa wykonania szaf metalowych wraz z ich dowozem i wniesieniem do obiektu Oddziałów Prewencji Policji w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 3 (3 zadania częściowe) Na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. więcej »
Z-t-P/16/2023 45000000-7; 45300000-0; 39000000-2 Remont i wyposażenie pomieszczeń dla osób zatrzymanych (PDOZ) w obiekcie Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie przy ul. Wolności 2 Na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty! więcej »
Z-t-P/17/2023 34300000-0; 39831500-1 Sukcesywne dostawy akcesoriów samochodowych, płynów do spryskiwaczy i materiałów do obsługi klimatyzacji samochodowych (3 oddzielne zadania). Na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty! więcej »
Z-t-P/23/2023 Array 51314000-6 Wykonanie 4 kompletów systemu videorejestracji wykroczeń wraz z ich montażem w pojazdach służbowych na potrzeby KWP w Olsztynie Na stronie prowadzonego postępowania została zamieszczona informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty! więcej »
Z-t-P/25/2023 Array 09111210-5 Dostawa węgla kamiennego i ekogroszku do jednostek Policji województwa warmińsko-mazurskiego Na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty! więcej »
 
Powrót na górę strony