Rozstrzygnięte - Policja Warmińsko-Mazurska

Rozstrzygnięte

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
Z-t-P/18/2020 Array 09111210-5, 09113000-4 Sukcesywne dostawy węgla kamiennego i koksu do jednostek Policji województwa warmińsko-mazurskiego (9 zadań częściowych) w załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania więcej »
Z-t-P/15/2020 Array 71220000-6 71248000-8 1. Opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i budowy sieci uzbrojenia terenu zespołu koszarowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie przy ul. Pstrowski-ego 3 na działce nr 46, obręb 69 oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania zaprojektowanych robot budowlanych (zamówienie podstawowe, gwarantowane). 2. Opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowej budowy obiektu kubaturowego wielofunkcyjnego policyjnej strzelnicy ćwiczebnej w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 3 na działce nr 46, obręb 69 raz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie budowy zaprojektowanego obiektu (opcja). W załączeniu ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej. Informacja ta została również zamieszczona na platformie zakupowej eB2B więcej »
Z-t-P/20/2020 Array 50118110-9, 98351100-9 Świadczenie usług holowania i parkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 t i powyżej 3,5 t oraz ich części składowych, na rzecz 8 jednostek Policji województwa warmińsko – mazurskiego (10 zadań częściowych) w załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania więcej »
 
Powrót na górę strony