Rozstrzygnięte

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
Z-t-P/3/2022 Array 34521300-8 Dostawa trzech hybrydowych łodzi motorowych kategorii R-2 z przyczepami transportowymi i wyposażeniem prewencyjno-ratowniczym Na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieszczono informację o wyniku postępowania! więcej »
Z-t-P/7/2022 Array CPV-85000000-9 Świadczenie usług badania osób zatrzymanych w jednostkach Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego ( 9 zadań częściowych) UWAGA! Na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieszczono informację o wyniku postępowania! więcej »
Z-t-P/10/2022 Array 09211000-1 09211100-2 09211600-7 09211650-2 24961000-8 24951300-8 Sukcesywne dostawy olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych oraz płynów chłodzących, hamulcowych i eksploatacyjnych do pojazdów samochodowych, motocykli i łodzi Uwaga! Na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-99714ab1-e0d4-11ec-9a86-f6f4c648a056 zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty więcej »
 
Powrót na górę strony