Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
Z-t-P/12/14 - Zadanie Nr 2 Array CPV- 30192113-6; CPV- 30125110-5; CPV -30124300-7, CPV-32584000-0 Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i telefaksów, tonerów do kserokopiarek oraz płyt CD-R i DVD+/-R dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie więcej »
Z-t-P-13/14-Zadanie Nr 1 Array 50.11.21.00-4. Świadczenie usług napraw bieżących i obsługi technicznej pojazdów samochodowych użytkowanych przez 10 jednostek Policji garnizonu warmińsko - mazurskiego więcej »
Z-t-P/19/14 Array CPV – 33141000-0; CPV-33124131-2; CPV-33694000-1; CPV-33192500-7; CPV-38437110-1; CPV-33696200-7; CPV-38437000-7 Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów techniki kryminalistycznej na potrzeby KWP w Olsztynie więcej »
Z-t-P/33/14 Array 1890000-8 13424000-7 35113400-3 31521320-3 35330000-6 35331300-3 37535220-5 - 32570000-9 Dostawa sprzętu i materiałów dla SAT KWP w Olsztynie w ramach Projektu pn. Wzmocnienie potencjału służb odpowiedzialnych za ochronę infrastruktury krytycznej w sektorze wodnym w sytuacjach kryzysowych (CIPS) więcej »
Z-t-P/35/14 Array 45.21.61.10-8, 45.11.11.00-9, 45.26.11.00-5, 45.26.12.10-9, 45.26.25.00-6. Remont dachu budynku nr 1 w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 3. więcej »
Z-t-P/27/14 Array 50410000-2 Świadczenie usług serwisu, kalibracji i wzorcowania/legalizacji analizatorów wydechu, mierników prędkości i wideorejestratorów na potrzeby KWP w Olsztynie więcej »
Z-t-P/24/14 Array 34300000-4 Sukcesywne dostawy części zamiennych do pojazdów samochodowych na potrzeby KWP w Olsztynie. więcej »
Z-t-P/44/14 Array 55110000-4;55120000-7;55321000-6 Wykonanie usługi wynajmu sal konferencyjnych wraz z usługą hotelową i restauracyjną na potrzeby przedsięwzięcia edukacyjno - konferencyjnego z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej w sektorze wodnym w sytuacjach kryzysowych organizowanego przez KWP w Olsztynie więcej »
Z-t-P/42/14 Array (CPV – 33141000-0; CPV-33694000-1; CPV-38544000-0) Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów techniki kryminalistycznej oraz narkotestów na potrzeby KWP w Olsztynie więcej »
Z-t-P/48/14 Array 45000000-7 Wykonanie dodatkowych robót budowlanych w ramach realizacji II etapu budowy zespołu obiektów nowej siedziby KPP w Gołdapi więcej »
 
Powrót na górę strony