Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
Z-t-P/39/14 Array 09111210-5; 09113000-4 Sukcesywne dostawy węgla i koksu na potrzeby KWP w Olsztynie i jednostek Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego więcej »
Z-t-P/38/14 Array 09135100-5 Sukcesywne dostawy oleju opałowego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz jednostek Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego więcej »
Z-t-P/57/14 Array 09300000-2 Dostawa energii elektrycznej do obiektów jednostek Policji garnizonu warmińsko – mazurskiego w okresie od 02.12.2014 r. do 28.02.2015 r. więcej »
Z-t-P/45/14 Array 31.43.10.00-6, 39.83.15.00-1. Sukcesywne dostawy akumulatorów samochodowych i płynów do spryskiwaczy dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie więcej »
Z-t-P/51/14 Array 34.30.00.00-0 Sukcesywne dostawy części zamiennych do pojazdów samochodowych na potrzeby KWP w Olsztynie (6 zadań) 14.01.2015 r. więcej »
Z-t-P-60/14 Array CPV –34351100-3 Sukcesywne dostawy ogumienia do pojazdów samochodowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie 26.01.2015 r. więcej »
Z-t-P/58/14 Array 09300000-2 Dostawa energii elektrycznej do obiektów jednostek Policji garnizonu warmińsko - mazurskiego więcej »
Z-t-P/56/14 Array 85147000 Świadczenie usług badania osób zatrzymanych na rzecz jednostek Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego więcej »
Z-t-P/61/14 Array CPV - 09211000-1 ; 0921100-2; 24961000-8 Sukcesywne dostawy olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych do pojazdów samochodowych na potrzeby jednostek Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego 25.02.2015 r. więcej »
Z-t-P/4/15 Array 50410000-2 Świadczenie usług napraw, kalibracji i legalizacji wideorejstratorów PolCam więcej »
 
Powrót na górę strony