Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
Z-t-P/6/15 Array 45216110-8 Wykonanie III etapu budowy zespołu obiektów nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi 29.05.2015 r. więcej »
Z-t-P/1/15 Array 85147000 Świadczenie usług badania osób zatrzymanych na rzecz jednostek Policji garnizonu warmińsko -mazurskiego więcej »
Z-t-P/5/15 Array 50112100-4 Świadczenie usług napraw bieżących i obsługi technicznej pojazdów na rzecz 11 jednostek Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego więcej »
Z-t-P-7/15 Array CPV-45000000-7 Wykonanie remontu budynku Nr 1 KMP w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 3 13.07.2015 więcej »
Z-t-P/11/15 Array 71320000-7; 45311000-0; 45216110-8 Zaprojektowanie i wykonanie II etapu modernizacji Wojewódzkiego Stanowiska Kierowania KWP w Olsztynie przy ul. Partyzantów 6/8 więcej »
Z-t-P/13/15 Array 45443000-4; 45000000-7 Wykonanie elewacji budynku sali gimnastycznej nr 25 Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 3 - II POSTĘPOWANIE więcej »
Z-t-P-8/15 Array (CPV – 33141000-0; CPV-33124131-2; CPV-33694000-1; CPV-33192500-7; CPV-38437110-1; CPV-33696200-7; CPV-38437000-7; CPV-33696500-7) Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów techniki kryminalistycznej na potrzeby KWP LK w Olsztynie więcej »
Z-t-P/12/15 Array 85147000-9 Świadczenie usług badania osób zatrzymanych na rzecz 10 jednostek Policji garnizonu warmińsko - mazurskiego więcej »
Z-t-P/16/15 Array CPV – 50.11.81.10-9 , 98.35.11.00-9 Usługi holowania i parkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) nie przekraczającej 3,5 t i powyżej 3,5 t i ich części składowych na potrzeby jednostek Policji garnizonu warmińsko - mazurskiego 07.09.2015 r. więcej »
Z-t-P-27/15 Array CPV- 45000000-7 Wykonanie remontu piwnicy budynku Nr 4 KWP w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 3 więcej »
 
Powrót na górę strony