Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
Z-t-P/26/15 Array 33120000-7, 31000000-6, 30200000-1 Dostawa aparatury badawczej i sprzętu związanych z wizualizacją śladów daktyloskopijnych do Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie(3 zadania częściowe) 28.09.2015 więcej »
Z-t-P/17/2015 Array 30192113-6; 30125110-5; 30124300-7, 32584000-0 Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, telefaksów i kserokopiarek oraz płyt CD-R i DVD dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie 18.09.2015 więcej »
Z-t-P/29/14 Zamówienie z wolnej reki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 Pzp Array 45.00.00.00-7. Wykonanie dodatkowych robót budowlanych w trakcie realizacji remontu budynku Nr 1 KMP w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 3 więcej »
Z-t-P-25/15 Array CPV- 45000000-7 Wykonanie remontu po pożarze pomieszczeń KPP w Iławie 15.10.2015 więcej »
Z-t-P/20/15 Array 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.00.00-6. Dostawa mebli biurowych z płyty, szaf i krzeseł na pierwsze wyposażenie nowego obiektu Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi więcej »
Z-t-P/21/15 Array 09135100-5 Sukcesywne dostawy oleju opałowego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz jednostek Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego więcej »
Z-t-P/21/15 Array 09135100-5 UWAGA!!! Zmiana powiadomienia o wyniku postępowania w ZADANIU NR 3 na sukcesywne dostawy oleju opałowego na potrzeby KWP w Olsztynie oraz jednostek Policji garnizonu warminsko - mazurskiego więcej »
Z-t-P/18/15 Array 31.43.10.00-6, 39.83.15.00-1 Sukcesywne dostawy akumulatorów samochodowych i płynów do spryskiwaczy dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie więcej »
Z-t-P/34/15 Array 45.00.00.00-7. Wykonanie dodatkowych robót budowlanych w trakcie realizacji remontu budynku Nr 1 KMP w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 3 04-11-2015 więcej »
Z-t-P/19/15 Array 32.20.00.00-5, 32.34.42.10-1, 32.21.00.00-8, 30.21.31.00-6. Dostawa, montaż i uruchomienie 5 łączy transmisyjnych sieci radiowej WLAN oraz dostawa mobilnego stanowiska zarządzania na potrzeby dołączenia jednostek Państwowej Straży Pożarnej do węzłów sieci OST 112. 20.10.2015 więcej »
 
Powrót na górę strony