Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
Z-t-P/14/15 Array 34300000 Sukcesywne dostawy częsci zamiennych do pojazdów samochodowych na potrzeby KWP w Olsztynie 26.10.2015 więcej »
Z-t-P/32/15 Array 32.20.00.00-5, 32.34.42.10-1, 32.21.00.00-8. Dostawa, montaż i uruchomienie 3 łączy transmisyjnych sieci radiowej WLAN na potrzeby dołączenia jednostek Państwowej Straży Pożarnej do węzłów sieci OST-112 05.11.2015 więcej »
Z-t-P/24/15 Array 09111210-5,09113000-4 Sukcesywne dostawy węgla i koksu na potrzeby KWP w Olsztynie i jednostek Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego 20.10.2015 więcej »
Z-t-P/30/15 Array 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.00.00-6. Dostawa mebli biurowych z płyty, szaf i krzeseł na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie oraz Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi więcej »
Z-t-P/36/15 Array 31682530-4 Dostawa zasilaczy UPS dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie 26.11.2015 więcej »
Z-t-P/28/15 Array 85121000-3 Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie badań lekarskich i szczepień ochronnych pracowników i funkcjonariuszy garnizonu warmińsko - mazurskiego więcej »
Z-t-P/42/15 Array 30197644-2, 30199330-2, 30197644-2, 30199230-1, 301921215, 30197330-8, 22850000-3, 22816000-3 Dostawy papieru kserograficznego, kopert, teczek i innych materiałów biurowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej w Olsztynie oraz jednostek podległych garnizonu warmińsko-mazurskiego Zadanie Nr 1 i Nr 2 29-12-2015 r. więcej »
Z-t-P/33/15 Array CPV-09300000-2 Dostawa energii elektrycznej do obiektów jednostek Policji garnizonu warmińsko - mazurskiego 21-12-2015 więcej »
Z-t-P/42/15 Array 30197644-2, 30199330-2, 30197644-2, 30199230-1, 30192121-5, 30192150-7, Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego, kopert, teczek i innych materiałów biurowych na potrzeby KWP w Olsztynie i jednostek terenowych Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego. Zadania Nr 3, Nr 4 i Nr 5. 19.01.2016 r. więcej »
Z-t-P/37/15 Array 34351100-3 Sukcesywne dostawy ogumienia do pojazdów samochodowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie więcej »
 
Powrót na górę strony