Ogłoszone - Policja Warmińsko-Mazurska

Ogłoszone

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
Z-t-P/5/2021 Array 50118110-9, 98351100-9 Świadczenie usług holowania i parkowania pojazdów i ich części składowych do 3,5 t i powyżej 3,5 t na potrzeby 11 jednostek Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego (16 zadań częściowych) Na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://olsztyn-policja.eb2b.com.pl zamieszczono informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz informację z otwarcia ofert!!! więcej »
Z-t-P/9/2021 Array 34114200-1 Dostawa do Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie dwóch samochodów osobowo-terenowych typu SUV oraz pięciu samochodów osobowych segmentu D w policyjnej wersji „nieoznakowany” (2 oddzielne zadania częściowe). 02.07.2021 godz. 13:00 UWAGA. Na stronie internetowej postępowania https://olsztyn-policja.eb2b.com.pl zamieszczono odpowiedzi Zamawiającego z dn. 7.06.2021 r. i z dnia 8.06.2021 r. na zapytania do treści SWZ więcej »
Z-t-P/8/2021 Array 38631000-7, 38632000-4, 38651000-3, 30213100-6 Dostawa sprzętu techniki policyjnej i komputerów przenośnych w ramach Projektu pn. „Rozbudowa mobilnych zespołów policyjnych w celu zwalczania i zapobiegania przestępstwom tytoniowym” z Programu Hercule III 2014-2020 Technical Assistance 2020 ( 4 zadania częściowe) Na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://olsztyn-policja.eb2b.com.pl zamieszczono informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz informacja z otwarcia ofert. więcej »
Z-t-P/7/2021 50112100-4 Świadczenie usług w zakresie napraw bieżących i obsługi technicznej pojazdów używanych przez jednostki Policji woj. warmińsko – mazurskiego (10 zadań częściowych) Na stronie internetowej postępowania https://olsztyn-policja.eb2b.com.pl zamieszczono informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz informację z otwarcia ofert więcej »
Z-t-P/10/2021 Array 34351100-3, 34411200-3 Sukcesywne dostawy ogumienia do samochodów i motocykli 25.06.2021 r. godz. 12:00 więcej »
 
Powrót na górę strony