Ogłoszone

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
Z-t-P/48/2023 Array 32322000-6 32420000-3 Dostawa, montaż i uruchomienie systemu ścian wizyjnych wspomagających proces dowodzenia Centrum Operacyjnego KWP w Olsztynie wraz z niezbędną infrastrukturą IT oraz urządzeniami sieciowymi. Na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-63ce48c0-8f6b-11ee-9fb5-3edbb70f45b zamieszczono informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz informację z otwarcia ofert! więcej »
Z-t-P/3/2024 18930000-7; 33711900-6; 33760000-5; 39224300-1; 39224310-4; 39224320-7; 39224330-0; 39514200-0; 39813000-4; 39830000-9; 39831200-8; 39831220-4; 39831230-7; 39831240-0; 39831300-9; 39831600-2 Sukcesywne dostawy do KWP w Olsztynie środków czystości, środków higienicznych i artykułów gospodarczych (3 oddzielne zadania częściowe). Na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty więcej »
Z-t-P/4/2024 09211000-1; 09211100-2; 09211600-7; 09211650-2; 24961000-8; 24951300-8 Sukcesywne dostawy olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych oraz płynów chłodzących, hamulcowych i eksploatacyjnych do pojazdów samochodowych, motocykli, quadów i łodzi”- II POSTĘPOWANIE Na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty więcej »
Z-t-P/5/2024 Array 33140000-3 33696000-5 33696500-0 33793000-5 33950000-4 33954000-2 35200000-6 38000000-5 Sukcesywne dostawy materiałów techniki specjalnej oraz materiałów i naczyń laboratoryjnych dla KWP w Olsztynie Na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e98037c1-e68f-11ee-9c02-ce2b643d3 zamieszczono informację o kwotach przeznaczonych na realizację zamówienia i informację z otwarcia ofert. więcej »
Z-t-P/6/2024 30190000-7; 30199230-1; 22800000-8; 30195000-2; 30195920-7 Sukcesywne dostawy materiałów biurowych, kopert, tablic korkowych i magnetycznych oraz teczek i skoroszytów (4 oddzielne zadania częściowe) Na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieszczono informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz informację z otwarcia ofert więcej »
Z-t-P/9/2024 50118110-9, 98351100-9 Świadczenie usług holowania i parkowania pojazdów, statków wodnych i powietrznych do i powyżej 3,5 t oraz ich części składowych, urządzeń i rzeczy na potrzeby jednostek Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego (35 zadań częściowych) 26.04.2024 r. godz. 09:00 więcej »
Z-t-P/8/2024 50116000-1; 50221100-1 Świadczenie usług w zakresie napraw głównych silników samochodowych o zapłonie samoczynnym i zapłonie iskrowym oraz usług w zakresie napraw skrzyń biegów manualnych i automatycznych (2 oddzielne zadania częściowe) 30.04.2024 r. godz. 10:00 więcej »
Z-t-P/10/2024 Array 50410000-2, 50433000-9 Naprawy, kalibracje i wzorcowania / legalizacje urządzeń pomiarowych (13 zadań częściowych) 09.05.2024 r. godz. 09:00 więcej »
 
Powrót na górę strony