Ogłoszone

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
Z-t-P/14/2023 90511000-2 Świadczenie dla jednostek Policji woj. warmińsko – mazurskiego usług wywozu odpadów komunalnych resztkowych i selektywnych wraz z ich zagospodarowaniem oraz dzierżawą pojemników (10 oddzielnych zadań częściowych) Na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieszczono informację o kwocie przeznczonej na sfinansowanie zamówienia oraz informację z otwarcia ofert więcej »
Z-t-P/18/2023 Array 34351100-3 Sukcesywne dostawy opon zimowych do pojazdów samochodowych dla KWP w Olsztynie 28.09.2023 r. godz. 10:00 więcej »
Z-t-P/26/2023 30197630-1; 30197644-2 Sukcesywne dostawy papieru do drukarek i kserokopiarek Na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieszczono informację o kwocie przeznczonej na sfinansowanie zamówienia oraz informację z otwarcia ofert więcej »
Z-t-P/27/2023 Array 18400000-3, 18832000-0 Dostawa odzieży specjalnej i obuwia specjalnego na potrzeby funkcjonariuszy skierowanych do działań związanych z wydarzeniami na Ukrainie (22 zadania częściowe) 16.10.2023 r. do godz. 10:00 więcej »
Z-t-P/21/2023 34300000-0 Dostawa podzespołów oraz części zamiennych do pojazdów marki Mercedes Benz (4 oddzielne zadania częściowe) 13.10.2023 r. godz. 10:00 więcej »
 
Powrót na górę strony