Ogłoszone - Policja Warmińsko-Mazurska

Ogłoszone

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
Z-t-P3/2021 Array 31431000-6 Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji w celu udzielenia zamówienia publicznego na dostawy akumulatorów samochodowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie Na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://olsztyn-policja.eb2b.com.pl zamieszczono informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia i informacje z otwarcia ofert. więcej »
Z-t-P/5/2021 Array 50118110-9, 98351100-9 Świadczenie usług holowania i parkowania pojazdów i ich części składowych do 3,5 t i powyżej 3,5 t na potrzeby 11 jednostek Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego (16 zadań częściowych) 13.05.2021 r. godz. 12:00 więcej »
Z-t-P/4/2021 Array 34114200-1 Dostawa pięciu samochodów osobowo-terenowych nieoznakowanych w ramach Projektu pn. „Rozbudowa mobilnych zespołów policyjnych w celu zwalczania i zapobiegania przestępstwom tytoniowym” z Programu Hercule III 2014-2020 Technical Assistance 2020 07.06.2021 godz. 13:00 więcej »
Z-t-P/6/2021 Array 45000000-7 Wykonanie przebudowy i modernizacji siedziby Komisariatu Policji w Morągu przy ul. Mickiewicza 7 21.05.2021 r. godz. 13:00 więcej »
 
Powrót na górę strony