Ogłoszone

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
Z-t-P/9/2024 50118110-9, 98351100-9 Świadczenie usług holowania i parkowania pojazdów, statków wodnych i powietrznych do i powyżej 3,5 t oraz ich części składowych, urządzeń i rzeczy na potrzeby jednostek Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego (35 zadań częściowych) Uwaga! Na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieszczono informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz informację z otwarcia ofert! więcej »
Z-t-P/11/2024 34300000-0 Sukcesywne dostawy części zamiennych i podzespołów do pojazdów samochodowych (25 oddzielnych zadań częściowych). 06.06.2024 godz. 9:00 więcej »
Z-t-P/13/2024 Array 31431000-6 Sukcesywne dostawy akumulatorów samochodowych Problem z pobraniem ofert z platformy e-Zamówienia. Komunikaty w załączeniu więcej »
 
Powrót na górę strony