Ogłoszone - Policja Warmińsko-Mazurska

Ogłoszone

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
Z-t-P/29/2021 Array 50118110-9, 98351100-9 Świadczenie usług holowania i parkowania pojazdów, statków wodnych i powietrznych do 3,5 t i powyżej 3,5 t oraz ich części składowych, urządzeń i rzeczy na potrzeby 12 jednostek Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego (20 zadań częściowych) UWAGA! Na stronie internetowej postępowania https://olsztyn-policja.eb2b.com.pl zamieszczono informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz informację z otwarcia ofert! więcej »
Z-t-P/33/2021 Array 34300000-0 Sukcesywne dostawy części zamiennych do pojazdów samochodowych (9 zadań częściowych) UWAGA! Na stronie internetowej postępowania https://olsztyn-policja.eb2b.com.pl zamieszczono informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz informację z otwarcia ofert! więcej »
Z-t-P/37/2021 Array 50410000-2, 50433000-9 Naprawy, kalibracje i wzorcowania/legalizacje urządzeń pomiarowych (12 zadań częściowych) 21.01.2022 r. godz. 12:00, UWAGA! Na stronie prowadzonego postępowania www.ezamowienia.gov.pl zostały zamieszczone odpowiedzi na zapytania z dnia 18.01.2022 r.! więcej »
Z-t-P/36/2021 Array 34300000-0 Sukcesywne dostawy wybranych, nowych lub regenerowanych, podzespołów do pojazdów samochodowych (5 zadań częściowych) 07.02.2022 r. godz. 13:00 więcej »
 
Powrót na górę strony