Ogłoszone

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
Z-t-P/35/2022 85000000-9 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla funkcjonariuszy i pracowników KPP w Ełku, KPP w Giżycku, KPP w Gołdapi, KPP w Piszu, KPP w Olecku oraz KPP w Węgorzewie, wykonujących obowiązki służbowe na terenie działania w/w jednostek Policji garnizonu warmińsko - mazurskiego Na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieszczono informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz informację z otwarcia ofert więcej »
Z-t-P/38/2022 Array 34300000-0, 34411000-1 Sukcesywne dostawy części zamiennych do pojazdów samochodowych, motocykli i quadów (6 zadań częściowych) Uwaga! Na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieszczono informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz informację z otwarcia ofert! więcej »
Z-t-P/40/2022 Array 50118110-9, 98351100-9 Świadczenie usług holowania i parkowania pojazdów, statków wodnych i powietrznych do i powyżej 3,5 t oraz ich części składowych, urządzeń i rzeczy na potrzeby jednostek Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego (17 zadań częściowych) 08.12.2022 r. godz. 12:00 więcej »
Z-t-P/44/2022 Array 34110000-1 Dostawa do KWP w Olsztynie samochodów osobowych typu SUV, samochodów osobowych segmentu C w wersji kombivan i segmentu D, samochodów osobowo-terenowych 4X4 oraz autobusu typu BUS (pięć oddzielnych zadań częściowych) 05.12.2022 godz. 10:00 Uwaga! na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-37359065-6674-zamieszczono odpowiedzi Zamawiającego z dn. 28 i 29 listopada 2022 r. na zapytania do treści SWZ. więcej »
Z-t-P/46/2022 Array 18400000-3 18832000-0 Jednorazowa dostawa odzieży i obuwia specjalnego na wyposażenie funkcjonariuszy Policji (dziewięć oddzielnych zadań częściowych) Uwaga Na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b38549e3-6bdb-11ed-abdb-a69c1593877c zamieszczono informację o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia i informację z otwarcia ofert więcej »
Z-t-P/43/2022 09310000-5 Sukcesywne dostawy energii elektrycznej do obiektów Policji województwa warmińsko – mazurskiego 29.12.2022 r. godz. 10:00 więcej »
 
Powrót na górę strony