Ogłoszone - Policja Warmińsko-Mazurska

Ogłoszone

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
Z-t-P/11/2020 Array 34114200-1 Dostawa 90 sztuk policyjnych pojazdów nieoznakowanych segmentu C do Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie - postępowanie prowadzone za pośrednictwem elektronicznej Platformy Zakupowej pod adresem: https://olsztyn-policja.eb2b.com.pl. W załączeniu informacja z otwarcia ofert więcej »
Z-t-P/14/2020 Array 34300000-0, 39831500-1 Sukcesywne dostawy do Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie akcesoriów samochodowych, płynów do spryskiwaczy, materiałów eksploatacyjnych do obsługi klimatyzacji samochodowych, części do motocykli Triumph oraz części do quadów Polaris (5 zadań częściowych) Informacja z otwarcia ofert! więcej »
Z-t-P/12/2020 Array 45000000-7; 45111200-0 Budowa przyłącza telekomunikacyjnego w relacji: szafa SSPW WD_OLS11 Olsztynek przy ul. Górnej 5 w Olsztynku – budynek Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gryźlinach przy ul. Lotniczej 18 23.07.2020 r. godz. 13:00 więcej »
Z-t-P/15/2020 Array 71220000-6 71248000-8 1. Opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i budowy sieci uzbrojenia terenu zespołu koszarowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie przy ul. Pstrowski-ego 3 na działce nr 46, obręb 69 oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania zaprojektowanych robot budowlanych (zamówienie podstawowe, gwarantowane). 2. Opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowej budowy obiektu kubaturowego wielofunkcyjnego policyjnej strzelnicy ćwiczebnej w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 3 na działce nr 46, obręb 69 raz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie budowy zaprojektowanego obiektu (opcja). 12.08.2020 godz. 13:00 więcej »