Z-t-P-26/14 - Udzielone - Policja Warmińsko-Mazurska