Z-t-P/6/14 - Udzielone - Policja Warmińsko-Mazurska