Z-t-P/16/14 - Udzielone - Policja Warmińsko-Mazurska