Z-t-P/20/14 - Udzielone - Policja Warmińsko-Mazurska