Z-t-P/15/14 - Udzielone - Policja Warmińsko-Mazurska