Zielona Strefa

" Z I E L O N A    S T R E F A "

Wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, jak również organizowanie działań mających na celu zapobieganie wszelkim zjawiskom kryminogennym, to jedno z podstawowych zadań Policji. Dotyczy to również przestępstw i wykroczeń na szkodę środowiska naturalnego lub popełnianych wobec zwierząt. Dlatego w zakresie ochrony dobrodziejstw natury i zwierząt policjanci podejmują współpracę z innymi organami administracji rządowej i samorządowej oraz przedstawicielami organizacji społecznych i innych instytucji, którym dobro środowiska i zwierząt leży na sercu.

W Polsce obowiązują zasady wprowadzone Konwencją o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, zwaną także Konwencją Waszyngtońską lub w skrócie CITES. Celem Konwencji jest ochrona dziko występujących populacji zwierząt i roślin gatunków zagrożonych wyginięciem poprzez kontrolę i ograniczanie międzynarodowego handlu tymi zwierzętami i roślinami, rozpoznawalnymi ich częściami i produktami pochodnymi.

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska pod adresem www.mos.gov.pl/cites-ma

Każda informacja, która może uchronić zwierzęta przed cierpieniem, zapobiec popełnieniu przestępstwa przy ich wykorzystaniu oraz doprowadzić do ukarania osób, które popełniły przestępstwo lub wykroczenie na szkodę środowiska, jest bardzo cenna dla policjantów.

Dlatego jeżeli jesteś świadkiem lub posiadasz informacje o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach przeciwko zwierzętom lub środowisku naturalnemu:

  • nieuzasadnionym, niehumanitarnym zabijaniu zwierząt, znęcaniu się nad nimi poprzez m.in. torturowanie lub przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania;
  • oferowaniu do sprzedażny lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem;
  • przestępstwach bądź wykroczeniach przeciwko środowisku

Nie bądź obojętny – zareaguj! Skontaktuj się z nami!

Możesz również skorzystać z prostego internetowego narzędzia, jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Za jej pośrednictwem można zgłosić podejrzenie zaistnienia czynów zabronionych, popełnionych przeciwko zwierzętom i środowisku. W szczególności znęcania się nad zwierzętami, kłusownictwa, zdarzeń drogwych z udziałem zwierząt leśnych, tworzenia dzikich wysypisk śmieci, niszczenia zieleni, nielegalnej wycinki drzew oraz niezgodnego z prawem poruszania się pojazdami po terenach leśnych.

Na Twoje informacje czekają koordynatorzy "Zielonej strefy":

Koordynator ds. CITES, ochrony zwierząt i środowiska
Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą
KWP w Olsztynie

tel: 47 731 56 36
email: wpg@ol.policja.gov.pl

Policjant ds. współpracy w tym zakresie
z Wydziału Prewencji
KWP w Olsztynie

tel: 47 731 51 84
email: naczelnik.wpr@ol.policja.gov.pl

W jednostkach powiatowych:

KPP w Braniewie:

tel. 47 73 432 43
e-mail : komendant@braniewo.ol.policja.gov.pl

KPP w Bartoszycach:

tel. 47 732 12 59
e-mail: tomasz.koziej@bartoszyce.ol.policja.gov.pl

KPP w Działdowie:

tel. 47 732 32 38
e-mail: pawel.zagorski@dzialdowo.ol.policja.gov.pl

KMP w Elblągu:

tel. 47 73 416 71
e-mail: robert.trybuła@elblag.ol.policja.gov.pl, sekretariat 

KPP w Giżycku:

tel. 47 7352 247
email: radoslaw.baltulis@gizycko.ol.policja.gov.pl

KPP w Kętrzynie:

tel. 47 7351 281
e-mail: daniel.lesniak@ketrzyn.ol.policja.gov.pl

KPP w Lidzbarku Warmińskim:

tel. 47 732 7236
e-mail: pawel.kubalski@lidzbark-warm.ol.policja.gov.pl ,

KPP w Mrągowie:

tel. 47 7328 236
e-mail: lukasz.chmielinski@mragowo.ol.policja.gov.pl
tel. 47 7328 250
e-mail: grzegorz.barszcz@mragowo.ol.policja.gov.pl

Nowe Miasto Lubawskie:

tel. 47 73 22 246
e-mail: pawel.cherkowski@nml.ol.policja.gov.pl

KPP w Nidzicy:

tel: 47 73 252 31
e-mail: komendant@nidzica.ol.policja.gov.pl

KMP w Olsztynie:

tel. 47 731 47 67
email: profilaktyka.kmp@olsztyn.ol.policja.gov.pl

KPP w Piszu:

tel. 47 73 53 261
email: 
karolina.sakowska@pisz.ol.policja.gov.pl

KPP w Szczytnie:

tel. 477331216
e-mail: komendant@szczytno.ol.policja.gov.pl

(tm)

Powrót na górę strony