Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci nie mają pobłażania wobec tych, którzy lekceważąc prawo i zalecenia sanitarne, narażają zdrowie innych osób!

Tylko od nas samych zależy to, jak długo jeszcze obowiązywać będą obostrzenia, ograniczenia, nakazy i zakazy związane z epidemią COVID-19. Przestrzegając tych zaleceń dbamy o zdrowie swoje oraz naszych bliskich. Większość z nas o tym wie. Są jednak też tacy, którzy wciąż lekceważą wprowadzane ograniczenia i uważają je za zbędne. Wobec tych osób interweniują policjanci wyciągając stosowne konsekwencje.

Wciąż przybywa osób zarażonych Covid-19, a co za tym idzie rośnie liczba osób pozostających w izolacji, czy poddanych kwarantannie. Rośnie też liczba pacjentów walczących z chorobą w szpitalach. Żeby te liczby malały, potrzebna jest społeczna solidarność oraz przestrzeganie przepisów prawa i zaleceń sanitarnych, wprowadzonych po to, by skutecznie walczyć z epidemią. Większość z nas o tym wie, jednak są również tacy, którzy świadomie i z premedytacją lekceważą obowiązujące przepisy prawa. Wobec nich policjanci nie mają pobłażania.

Funkcjonariusze w trakcie służby przypominają osobom, wobec których interweniują, jak ważne jest przestrzeganie obowiązujących zasad i ograniczeń w walce z koronawirusem. W przypadku rażącego ich lekceważenia, reagują adekwatnie do sytuacji.

Osoby, które nie stosują się do obowiązku zasłaniania w określonych sytuacjach ust i nosa maseczką, muszą liczyć się z tym, że policjanci mogą ukarać taką osobę mandatem karnym lub skierować wobec niej wniosek o ukaranie do sądu.

W czwartek (25.03.2021) na Warmii i Mazurach policjanci odnotowali 620 takich wykroczeń. Dobę później, w piątek ta liczba niestety była jeszcze większa i wyniosła ponad 780 przypadków złamania przepisów dotyczących zasłaniania ust i nosa maseczką.

W weekend (27-28.03.2021) w trakcie pełnionych służb stwierdzili blisko 2000 wykroczeń, które dotyczyły nieprzestrzegania obowiązku zasłaniania ust i nosa maseczką w określonych sytuacjach. Najwięcej w powiatach ostródzkim i olsztyńskim. Wobec osób, które w rażąco lekceważący sposób potraktowały obowiązujące przepisy policjanci w 602 przypadkach zastosowali postępowanie mandatowe, natomiast wobec 110 osób sporządzone zostały wnioski o ukaranie do sądów.  

To pokazuje, że mimo wielu apeli kierowanych z różnych stron, mimo informacji o wzrastającej liczbie zakażeń i pacjentów w szpitalach, wiele osób wciąż lekceważy wprowadzone przepisy i swoim zachowaniem narażają zdrowie i życie innych osób. To też pokazuje, jak potrzebna jest stanowcza reakcja policjantów wobec takich osób. I takiej reakcji mogą spodziewać się wszyscy ci, którzy będą w ten sposób narażać zdrowie innych.

Policjanci tylko w te dwa dni przeprowadzili ponad 2500 kontroli różnych miejsc, takich jak placówki handlowo-usługowe, środki transportu publicznego, lokale gastronomiczne, miejsca organizacji wesel czy dyskotek, a także inne miejsca, których dotyczą ograniczenia działalności czy obowiązek stosowania obostrzeń sanitarnych. Cieszy to, że administratorzy i najemcy tych miejsc w zdecydowanej większości zastosowali się do nałożonych na nich obostrzeń. Jedynie w powiecie olsztyńskim policjanci w dwóch lokalach stwierdzili, że mogło dojść do naruszenia prawa, w związku z czym sporządzona została stosowna dokumentacja, która następnie trafi do sądu i inspekcji sanitarnej.

Wykażmy się odpowiedzialnością i dbałością o życie i zdrowie własne i swoich najbliższych. Przestrzegajmy obowiązujących przepisów i zaleceń sanitarnych, skorzystajmy z możliwości szczepienia przeciwko koronawirusowi i wspólnie zakończmy czas pandemii!

(tm)

Powrót na górę strony