Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przypominają o nakazach i sprawdzają czy wszyscy się do nich stosują

Niestety wciąż zmagamy z epidemią koronawirusa i wciąż wymaga to przestrzegania przez nas określonych nakazów i zakazów, m.in. nakazu zakrywania ust i nosa w określonych sytuacjach. Tylko w ten sposób możemy spowolnić i ograniczyć rozprzestrzenianie się groźnej dla życia choroby. Policjanci wspólnie z przedstawicielami służb sanitarnych sprawdzają, czy ten nakaz jest przestrzegany, przypominają o jego obowiązywaniu. W przypadkach skrajnego lekceważenia obowiązujących przepisów przez obywateli, funkcjonariusze wyciągają wobec nich stosowne konsekwencje.

Epidemia koronawirusa negatywnie wpłynęła na nas wszystkich. Sprawiła, że musieliśmy zmienić swoje codzienne nawyki, zmieniła zasady przebywania w przestrzeni publicznej, ograniczyła możliwości dotyczące spędzania wolnego czasu, robienia zakupów, wykonywania pracy. Przepisy dotyczące nakazów i zakazów związanych z epidemią wielokrotnie zmieniały się na przestrzeni miesięcy i wciąż są zmieniane, aktualizowane, usuwane i tworzone nowe. Aktualne informacje dotyczące obowiązujących przepisów można znaleźć na specjalnie w tym celu utworzonej rządowej stronie internetowej (https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi).

Jedną z najbardziej uciążliwych dla wielu osób zmian jest obowiązek zasłaniania twarzy i nosa w przestrzeni publicznej. Choć niektórzy mogą być już tym zmęczeni, to wciąż jest to najlepsze rozwiązanie, by spowolnić i ograniczyć rozprzestrzenianie się groźnej dla życia choroby.

Nieprzestrzeganie tego nakazu, oprócz tego, że stwarza większe ryzyko zarażenia się koronawirusem, to jest również wykroczeniem. Policjanci w trakcie służb patrolowych widząc osoby popełniające takie wykroczenie, podejmują wobec nich interwencję. Tak samo funkcjonariusze reagują na zgłoszenia w tej sprawie, jakie trafiają do nich na przykład od klientów czy zarządców sklepów albo kierowców środków komunikacji zbiorowej.

W związku z dobiegającymi z różnych miejsc sygnałami o nieprzestrzeganiu nakazu zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej, policjanci zacieśnili współpracę z przedstawicielami służb sanitarnych. W porozumieniu z nimi wspólnie kontrolują miejsca, gdzie mieszkańcy gromadzą się najliczniej, np.: punkty handlowe, środki komunikacji publicznej, itp.

Funkcjonariusze przede wszystkim przypominają i pouczają osoby o prawidłowym zachowaniu. Jednak w przypadku rażąco lekceważących naruszeń tego nakazu, zgodnie z art. 54 kodeksu wykroczeń, osoby je popełniające mogą zostać ukarane przez policjantów mandatem karnym w wysokości do 500 zł lub może zostać w tej sprawie skierowany wniosek do sądu o ich ukaranie. Informacja o takiej interwencji trafia również do służb sanitarnych, które mają możliwość w ramach swoich kompetencji, nałożenia dodatkowej kary na taką osobę, w drodze decyzji administracyjnej.

Od początku obowiązywania tego nakazu policjanci na Warmii i Mazurach odnotowali 1320 takich wykroczeń. 772 osoby zostały pouczone, 208 zostało ukaranych mandatami karnymi, a wobec 340 osób skierowane zostały wnioski do sądu o ich ukaranie (stan na dzień 19.08.2020).

Pamiętajmy, ze my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, jak przebiegnie walka z epidemią i kiedy będziemy mogli wrócić do normalności. Dlatego stosujmy się do zaleceń służb sanitarnych i powtrzymajmy rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Kontrole policjantów i przedstawicieli służb sanitarnych na Warmii i Mazurach:

(tm)

Powrót na górę strony