Obchody Święta Policji na Warmii i Mazurach - Aktualności - Policja Warmińsko-Mazurska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Obchody Święta Policji na Warmii i Mazurach

Ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej z 24 lipca 1919 r. powołana została Policja Państwowa. Policjanci w całym kraju świętują rocznicę tego wydarzenia. Także na Warmii i Mazurach poszczególne komendy powiatowe organizują lokalne uroczystości, związane z obchodami Święta Policji. Wojewódzkie obchody odbyły się w Kętrzynie. Tegoroczne obchody są wyjątkowe, ponieważ w tym roku obchodzimy 100-lecie powstania Policji Państwowej.

Kętrzyn - 02.08.2019

Wojewódzkie Obchody Święta Policji w 2019 roku odbyły się w Kętrzynie. W tym roku wyjątkowe, bo przypadające w roku 100. rocznicy powstania Policji Państwowej. Tego dnia otworzyliśmy również Komisariat Policji w Korszach. Mieszkańcy miasta i zaproszeni goście mieli możliwość obejrzenia sprzętu policyjnego, wykorzystywanego na co dzień w pracy funkcjonariuszy.

Więcej na temat wojewódzkich obchodów Święta Policji można przeczytać na stronie http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/60292,Wojewodzkie-Obchody-Swieta-Policji-na-Warmii-i-Mazurach-w-100-rocznice-powstania.html

 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
  Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
  Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
  Wojewódzkie obchody Święta Policji

Olsztyn – 21.06.2019

Policjanci oraz pracownicy cywilni z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie i jednostek podległych obchodzili swoje święto jako pierwsi w regionie. Uroczystość była okazją do uhonorowania tych funkcjonariuszy, którzy zostali odznaczeni i otrzymali awanse na wyższe stopnie służbowe. Obchody Święta Policji rozpoczęła Msza Święta w Parafii Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych  przy ul. Orła Białego 30 w Dobrym Mieście. Po niej odbył się Główny Apel na Placu za Basztą przy ul. Sowińskiego. Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru, odsłuchaniu hymnu i przywitaniu gości insp. Piotr Zabuski w imieniu własnym, a także kierownictwa Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, złożył wyróżnionym i awansowanym serdeczne życzenia.

”W tym szczególnym dniu wszystkim chciałbym podziękować za dotychczasowe olbrzymie zaangażowanie w realizację powierzonych wam zadań, które wykonujecie z poświęceniem i profesjonalizmem. Życzę, aby wasz trud i zaangażowanie znajdowały uznanie mieszkańców i przynosiły dumę waszym rodzinom, a policyjny mundur otaczał społeczny szacunek i uznanie. Najlepsze życzenia kieruję dla pracowników nieumundurowanych Policji zatrudnionych w Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie, których praca jest również ważna z punktu widzenia naszej służby. Pozdrawiam emerytów i rencistów policyjnych. Dziękuję, za przekazanie waszych doświadczeń młodym policjantom, którzy profesjonalnie byli w stanie was zastąpić. Dziękuję przedstawicielom samorządów lokalnych. Dziękuję Państwu za przychylny stosunek do Policji, spraw porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz wsparcie finansowe i rzeczowe. Szczególnie dziękuję Staroście Olsztyńskiemu Andrzejowi Abako, Burmistrzowi Dobrego Miasta Jarosławowi Kowalskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Dobrego Miasta Ryszardowi Łańko, z których gościnności korzystamy dziś, celebrując nasze Święto. Dziękuję za okazywaną nam pomoc oraz wszelkie działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie naszego powiatu. Dziękuję prokuratorom i sędziom oraz podległym im jednostkom za stałą, codzienną konstruktywną współpracę, którą bardzo sobie cenimy. Dziękuję reprezentantom pozostałych służb, inspekcji i instytucji za stałe codzienne współdziałanie. Z okazji naszego Święta życzę wam, panie i panowie policjanci oraz pracownicy Policji, a także waszym rodzinom dużo zdrowia i pomyślności w życiu osobistym, satysfakcji zawodowej oraz dalszych sukcesów w pracy i służbie”.

 • Obchody Święta Policji w KMP w Olsztynie
  Obchody Święta Policji w KMP w Olsztynie
 • Obchody Święta Policji w KMP w Olsztynie
  Obchody Święta Policji w KMP w Olsztynie
 • Obchody Święta Policji w KMP w Olsztynie
  Obchody Święta Policji w KMP w Olsztynie
 • Obchody Święta Policji w KMP w Olsztynie
  Obchody Święta Policji w KMP w Olsztynie
 • Obchody Święta Policji w KMP w Olsztynie
  Obchody Święta Policji w KMP w Olsztynie
 • Obchody Święta Policji w KMP w Olsztynie
  Obchody Święta Policji w KMP w Olsztynie

Na koniec wszystkim wyróżnionym i awansowanym na kolejne stopnie policyjne serdecznie gratuluję, liderom naszej jednostki dziękuję za dotychczasową postawę. Oprócz policjantów i pracowników policji w uroczystości uczestniczyli Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Jan Markowski, a także przedstawiciele władz samorządowych, a wśród nich m.in., Pełnomocnik Wojewody ds. administracji zespolonej i niezespolonej w województwie Jarosław Babalski, Starosta Olsztyński Andrzej Abako, Z-ca Prezydenta Miasta Olsztyna Ryszard Kuć, gospodarz Dobrego Miasta Burmistrz Jarosław Kowalski, burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu olsztyńskiego, byli komendanci Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, kapłani oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb.

Z okazji tegorocznych obchodów Święta Policji 148 funkcjonariuszy otrzymało awanse na wyższe stopnie służbowe, w tym 13-stu zostało wyróżnionych przedterminowym mianowaniem. W korpusie oficerskim awansowało 3 policjantów. W korpusie aspirantów awans otrzymało 68 policjantów.  W korpusie podoficerów awans na wyższe stopnie służbowe otrzymało 50 funkcjonariuszy. W korpusie szeregowych awanse otrzymało 27 funkcjonariuszy. Podczas uroczystości wręczone zostały także wyróżnienia.

Bartoszyce - 28.06.2019

Wyjątkowe były tegoroczne obchody Święta Policji Komendy Powiatowej w Bartoszycach. Pierwszy raz w historii uroczysta akademia odbyła się poza Bartoszycami – w Górowie Iławeckim. Uroczystości były szczególne również z uwagi na przypadającą w tym roku 100. rocznicę powstania Policji Państwowej. W uroczystości udział wziął Pan insp. Tomasz Klimek – Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, przedstawiciele samorządów i służb z powiatu bartoszyckiego, a także przedstawiciele instytucji, z którymi na co dzień współpracują policjanci.

Komendant Powiatowy Policji w Bartoszycach Pan mł. insp. Przemysław Fiertek podziękował policjantom za ich ciężką i pełną wyrzeczeń służbę i gratulował awansu na wyższy stopień. Dziękował przedstawicielom lokalnych władz samorządowych za dotychczasową bardzo dobrą współprace i zrozumienie. Podkreślił, że dzięki wspólnym wysiłkom zapewniamy bezpieczeństwo mieszkańcom powiatu bartoszyckiego. Komendant zaznaczył, że nie bez powodu tegoroczne Święto Policji obchodzimy właśnie w Górowie Iławeckim. W tym roku bowiem, została otwarta nowa siedziba Komisariatu Policji w Górowie Iławeckim. Komendant powiedział:

„Będąc otwarci na współpracę ze społeczeństwem, mamy możliwość zaprezentowania komisariatu w całej okazałości. Dodatkowo, łącząc obchody naszego święta z XXVIII Dniami Miasta Górowo Iławeckie doskonale wpisujemy się na karty nowoczesnej historii bartoszyckiej policji.”

Głównym elementem obchodów Święta Policji było wręczenie nominacji na wyższe stopnie służbowe. Podczas tegorocznego Święta Policji, awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymało 18 bartoszyckich funkcjonariuszy.

 • Obchody Święta Policji w Górowie Iławeckim
  Obchody Święta Policji w Górowie Iławeckim
 • Obchody Święta Policji w Górowie Iławeckim
  Obchody Święta Policji w Górowie Iławeckim
 • Obchody Święta Policji w Górowie Iławeckim
  Obchody Święta Policji w Górowie Iławeckim

Więcej na temat obchodów Święta Policji w powiecie bartoszyckim można przeczytać na stronie http://bartoszyce.policja.gov.pl/o03/aktualnosci/59295,BartoszyceGorowo-Ilaweckie-Powiatowe-obchody-Swieta-Policji-w-100-tna-rocznice-p.html

Giżycko - 11.07.2019

W Hotelu „Zamek Ryn" odbyła się uroczysta zbiórka giżyckich policjantów z okazji powiatowych obchodów Święta Policji. W uroczystości wzięło udział wielu zaproszonych gości, na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie insp. Tomaszem Klimkiem. Wśród zaproszonych gości byli również Poseł Jerzy Antoni Gosiewski, Dowódca 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowane – gen. bryg. Norbert Iwanowski, Wicestarosta Powiatu Giżyckiego – Mateusz Andrzej Sieroński, Burmistrz Miasta Giżycka – Wojciech Karol Iwaszkiewicz, Burmistrz Miasta i Gminy Ryn – Jarosław Filipek, a także samorządowcy, przedstawiciele sądu i prokuratury, dowódcy jednostek Wojska Polskiego, Komendanci Żandarmerii Wojskowej oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień, duszpasterz policjantów Ksiądz Konrad Sęk, przedstawiciele Aresztu Śledczego, Straży Miejskiej, Urzędu Żeglugi Śródlądowej, Prezes Ośrodka Żeglarskiego w Giżycku, a także przedstawiciele Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko. Uroczystość uświetnili również członkowie rodzin awansowanych policjantów, Oprócz awansów i wyróżnień policjantów, wiele ciepłych słów i pochwał od znakomitych gości zostało skierowanych do Komendanta Powiatowego Policji w Giżycku mł. insp. Przemysława Rawy. Dużym wyróżnieniem były słowa Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Tomasza Klimka, który wyróżnił giżycką komendę wśród garnizonu warmińsko-mazurskiego, a za rzetelną i dobrą służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu w myśl uznania wręczył Komendantowi Powiatowemu klucze do nowego radiowozu.

 • Obchody Święta Policji w KPP w Giżycku
  Obchody Święta Policji w KPP w Giżycku
 • Obchody Święta Policji w KPP w Giżycku
  Obchody Święta Policji w KPP w Giżycku
 • Obchody Święta Policji w KPP w Giżycku
  Obchody Święta Policji w KPP w Giżycku

Więcej na temat obchodów Święta Policji w powiecie giżyckim można przeczytać na stronie http://www.gizycko.policja.gov.pl/o06/aktualnosci/59647,Powiatowe-obchody-Swieta-Policji-Awanse-i-wyroznienia-policjantow.html

Węgorzewo - 17.07.2019

Uroczystości związane ze Świętem Policji w Węgorzewie rozpoczęła msza święta w Kościele p.w. Apostołów św. Piotra i Pawła. Następnie przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie podczas uroczystej zbiórki został wręczony policjantowi medal „Zasłużony Policjant” oraz awansowanym policjantom akty mianowania na wyższy stopień służbowy, które wręczali mł. insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie oraz nadkom. Marcin Karmowski Komendant Powiatowy Policji w Węgorzewie. W uroczystości oprócz policjantów wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych m.in. Marzenna Supranowicz Starosta Węgorzewski i Krzysztof Kołaszewski Burmistrz Węgorzewa. Obecni byli również przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, instytucji, zaprzyjaźnionych służb mundurowych, duchowieństwa oraz emerytowani policjanci. Z okazji Święta Policji 1 policjant otrzymał medal i 17 funkcjonariuszy zostało mianowanych na wyższe stopnie służbowe.

 • Obchody Święta Policji w KPP w Węgorzewie
  Obchody Święta Policji w KPP w Węgorzewie
 • Obchody Święta Policji w KPP w Węgorzewie
  Obchody Święta Policji w KPP w Węgorzewie
 • Obchody Święta Policji w KPP w Węgorzewie
  Obchody Święta Policji w KPP w Węgorzewie

Więcej na temat obchodów Święta Policji w powiecie giżyckim można przeczytać na stronie http://www.wegorzewo.policja.gov.pl/o18/aktualnosci/59840,Powiatowe-Obchody-Swieta-Policji-Byly-awanse-i-wyroznienia.html

Gołdap - 18.07.2019

W uroczystości w Gołdapi wzięło udział kilkudziesięciu policjantów, kierownictwo komendy, przedstawiciele władz samorządowych, służb i instytucji z którymi miejscowa komenda współpracuje na co dzień oraz zaproszeni goście. Uroczystość rozpoczęła się o godz 12.00 od meldunku i wciągnięcia flagi na maszt. Podczas uroczystości Komendant Wojewódzkiej Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek oraz Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi mł. insp. Dariusz Stachelek wręczyli policjantom akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniu porządku publicznego jednemu policjantowi nadał brązową odznakę „Zasłużony policjant”. Ponadto Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi również w uznaniu szczególnych zasług wyróżnił nagrodą Komendanta Głównego Policji 6 funkcjonariuszy gołdapskiej komendy.

 • Obchody Święta Policji w KPP w Gołdapi
  Obchody Święta Policji w KPP w Gołdapi
 • Obchody Święta Policji w KPP w Gołdapi
  Obchody Święta Policji w KPP w Gołdapi
 • Obchody Święta Policji w KPP w Gołdapi
  Obchody Święta Policji w KPP w Gołdapi

Więcej na temat obchodów Święta Policji w powiecie gołdapskim można przeczytać na stronie http://goldap.policja.gov.pl/o07/aktualnosci/59882,Policjantki-i-policjanci-obchodzili-swoje-swieto.html

Braniewo - 18.07.2019

Przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Braniewie zgromadzili się funkcjonariusze oraz żołnierze Orkiestry Wojskowej z Giżycka. Mundurowi, na czele z mł.insp.Edwardem Szydłowskim - Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie oraz kierownictwem braniewskiej jednostki - nadkom.Tadeuszem Telengą oraz podinsp. Anną Kos, uroczyście przemaszerowali ulicami miasta na plac pod Bazyliką Mniejszą. O godz. 11:00 odbyła się msza święta, a tuż po niej wszyscy zgromadzili się w sali kinowej Braniewskiego Centrum Kultury podczas akademii. W swoim wystąpieniu Komendant Powiatowy Policji w Braniewie dziękował funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym za codzienny trud, gratulując przy tym awansów i odznaczeń. W trakcie uroczystości zaprezentowano dwa materiały filmowe - pierwszy ukazujący Policję widziana oczami dzieci, drugi - ukazujący pracę braniewskich funkcjonariuszy na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Po oficjalnej części nadszedł czas na festyn przygotowany przez policjantów. Na wszystkich zebranych czekało wiele atrakcji-malowanie twarzy, dmuchane zjeżdżalnie,zabawy dla dzieci, rowerowy tor przeszkód WORD, symulator dachowania, pojazd z talerzem Stewarda oraz pokaz policyjnego sprzętu i uzbrojenia. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

 • Obchody Święta Policji w KPP w Braniewie
  Obchody Święta Policji w KPP w Braniewie
 • Obchody Święta Policji w KPP w Braniewie
  Obchody Święta Policji w KPP w Braniewie
 • Obchody Święta Policji w KPP w Braniewie
  Obchody Święta Policji w KPP w Braniewie

Więcej na temat obchodów Święta Policji w powiecie braniewskim można przeczytać na stronie http://braniewo.policja.gov.pl/bra/aktualnosci/59900,Swietowali-100-lecie-powolania-Policji-Panstwowej.html

Elbląg - 19.07.2019

Podczas elbląskiej gali z okazji Święta Policji w sali kina Światowid odznaczono 10 policjantów i 2 pracowników cywilnych Medalami za Długoletnią Służbę oraz Odznakami Zasłużony Policjant. Mianowano także na wyższy stopień 88 funkcjonariuszy Policji. W uroczystości wziął udział insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie. Wśród zaproszonych na akademię gości znaleźli się m.in.: Jerzy Wcisła Senator RP,  Artur Chojecki Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Maciej Romanowski Starosta Elbląski, Edward Pietrulewicz Wiceprezydent Elbląga oraz ksiądz dr Jacek Jezierski Biskup Elbląski. Obecni byli również przedstawiciele innych służb mundurowych i instytucji. Akademię rozpoczęto prezentacją krótkiego filmu o pracy elbląskiej Policji. Głos zabrał insp. Robert Muraszko, Komendant Miejski Policji w Elblągu, który podziękował policjantom i pracownikom policji za służbę oraz nakreślił rys historyczny powstania Policji Państwowej w 1919 roku. Mówił także o przyszłości i kierunkach w jakich zmierza nowoczesna Policja.

 • Obchody Święta Policji w KPP w Elblągu
  Obchody Święta Policji w KPP w Elblągu
 • Obchody Święta Policji w KPP w Elblągu
  Obchody Święta Policji w KPP w Elblągu
 • Obchody Święta Policji w KPP w Elblągu
  Obchody Święta Policji w KPP w Elblągu

Więcej na temat obchodów Święta Policji w powiecie elbląskim można przeczytać na stronie http://elblag.policja.gov.pl/o01/aktualnosci/59901,Elblag-Uroczysta-akademia-i-100-wyroznionych-z-okazji-100-Rocznicy-Powstania-Pol.html

Iława - 19.07.2019

W iławskim Kinoteatrze Pasja  z okazji Święta Policji odbyła się uroczysta zbiórka  z udziałem Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie mł. insp. Edwarda Szydłowskiego, zaproszonych gości, przedstawicieli samorządów oraz służb mundurowych z powiatu iławskiego, emerytowanych policjantów, byłych komendantów iławskiej jednostki policji  w stanie spoczynku oraz rodzin awansowanych policjantów. Zaproszonych gości przywitał Komendant Powiatowy Policji w Iławie mł. insp. Robert Mikusik. W swoim wystąpieniu nawiązał do historii powołania Policji Państwowej i początków tworzenia policyjnych struktur. Podkreślił, ze pomimo upływu czasu rola i zadania policji nie zmieniły swojego znaczenia. Nadal jest to formacja, której celem jest stać na straży bezpieczeństwa ludzi i zapewnienie  porządku publicznego. Podkreślił też, że częścią historii i dziedzictwa współczesnej Policji jest pamięć o tych, którzy zginęli na służbie. 

 • Obchody Święta Policji w KPP w Iławie
  Obchody Święta Policji w KPP w Iławie
 • Obchody Święta Policji w KPP w Iławie
  Obchody Święta Policji w KPP w Iławie
 • Obchody Święta Policji w KPP w Iławie
  Obchody Święta Policji w KPP w Iławie

Więcej na temat obchodów Święta Policji w powiecie iławskim można przeczytać na stronie http://www.ilawa.policja.gov.pl/o08/aktualnosci/59967,Swieto-Policji-w-Komendzie-Powiatowej-Policji-w-Ilawie-w-100-rocznice-powstania-.html

Szczytno / WSPol - 29.07.2019

Tuż przed rozpoczęciem uroczystości w Szczytnie Elżbieta Witek – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wspólnie z gen. insp. dr Jarosławem Szymczykiem – Komendantem Głównym Policji, insp. dr hab. Markiem Fałdowskim – Komendantem-Rektorem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz nadinsp. Tomaszem Klimkiem – Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą policjantów – ofiary Zbrodni Katyńskiej. Pamiętając o tych, którzy tworzyli historię Polskiej Policji, funkcjonariuszach Policji Państwowej, również delegacja wyróżnionych tego dnia funkcjonariuszy złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą ich śmierć. Złożeniem meldunku, wprowadzeniem pocztów sztandarowych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie, a także odegraniem hymnu Rzeczpospolitej Polskiej – zainaugurowano historyczne obchody Święta Policji, bo przypadające w 100. rocznicę powołania Policji Państwowej.

 • Obchody Święta Policji w KPP w Szczytnie i WSPol w Szczytnie
  Obchody Święta Policji w KPP w Szczytnie i WSPol w Szczytnie
 • Obchody Święta Policji w KPP w Szczytnie i WSPol w Szczytnie
  Obchody Święta Policji w KPP w Szczytnie i WSPol w Szczytnie
 • Obchody Święta Policji w KPP w Szczytnie i WSPol w Szczytnie
  Obchody Święta Policji w KPP w Szczytnie i WSPol w Szczytnie

Więcej na temat obchodów Święta Policji w powiecie szczycieńskim można przeczytać na stronie http://szczytno.policja.gov.pl/o17/aktualnosci/60205,Szczytno-Uroczyste-obchody-Swieta-Policji.html

Nowe Miasto Lubawskie - 29.07.2019

W uroczystym apelu z okazji Święta Policji w Nowym Mieście Lubawskim wzięły udział policyjne poczty sztandarowe, kompania honorowa, policjanci i pracownicy cywilni nowomiejskiej komendy, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kurzętnika, zaproszeni goście, a wśród nich przedstawiciele parlamentu, administracji rządowej oraz samorządowcy, a także Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Jan Markowski, Prezes Sądu Rejonowego, dyrektorzy i komendanci zaprzyjaźnionych służb, komendanci sąsiednich komend powiatowych, Przewodniczący Związków Zawodowych Policjantów oraz Związku Emerytów i Rencistów Policyjnych, Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubawskiej oraz ksiądz kapelan. Podczas uroczystości w sposób szczególny insp. Jacek Drozdowski Komendant Powiatowy Policji w Nowym Mieście Lubawskim powitał Prezes Stowarzyszenia Rodziny Katyńskiej w Olsztynie Barbarę Gawlicką oraz członków rodzin poległych policjantów. Komendant przedstawił wszystkim zebranym sylwetki policjantów, których nazwiska widnieją na pamiątkowej tablicy. Po poświęceniu tablicy przez kapelana nowomiejskich policjantów delegacje złożyły pod nią wieńce, kwiaty i znicze. Następnie uczestnicy uroczystości przeszkli do Bazyliki pod wezwaniem Św. Tomasza Apostoła, gdzie kapelan odprawił mszę świętą w intencji policjantów i prawników naszej komendy.

 • Obchody Święta Policji w KPP w Nowym Mieście Lubawskim
  Obchody Święta Policji w KPP w Nowym Mieście Lubawskim
 • Obchody Święta Policji w KPP w Nowym Mieście Lubawskim
  Obchody Święta Policji w KPP w Nowym Mieście Lubawskim
 • Obchody Święta Policji w KPP w Nowym Mieście Lubawskim
  Obchody Święta Policji w KPP w Nowym Mieście Lubawskim

Więcej na temat odsłonięcia tablicy upamiętniającej poległych policjantów można przeczytać na stronie http://nowe-miasto-lubawskie.policja.gov.pl/o13/aktualnosci/60230,Odsloniecie-tablicy-upamietniajacej-poleglych-policjantow.html

Więcej na temat obchodów Święta Policji w powiecie nowomiejskim można przeczytać na stronie http://nowe-miasto-lubawskie.policja.gov.pl/o13/aktualnosci/60210,Uroczystosci-Swieta-Policji-polaczone-z-odsloniecie-tablicy-upamietniajacej-pole.html

Działdowo - 30.07.2019

Obchody Święta Policji w Działdowie rozpoczęły się w sali „Kaplica” Zamku Muzeum Pogranicza w Działdowie. W obchodach Święta Policji udział wzięli policjanci, pracownicy cywilni, emeryci policyjni, przedstawiciele lokalnych władz i zaprzyjaźnionych służb, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, a także Dyrektor Muzeum Pogranicza w Działdowie, który udostępnił salę zamkową, w której odbyła się uroczysta zbiórka. W trakcie uroczystości wręczono akty mianowania na wyższe stopnie policyjne oraz nagrody Komendanta Głównego Policji, wysłuchano przemówień okolicznościowych Komendanta Powiatowego Policji w Działdowie, Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego w Olsztynie oraz zaproszonych gości. Na koniec były gratulacje, uściski i zdjęcia pamiątkowe. W tym roku mianowania dostąpiło 26 funkcjonariuszy policji, a 8 zostało wyróżnionych Nagrodą Komendanta Głównego Policji za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych.

 • Obchody Święta Policji w KPP w Działdowie
  Obchody Święta Policji w KPP w Działdowie
 • Obchody Święta Policji w KPP w Działdowie
  Obchody Święta Policji w KPP w Działdowie
 • Obchody Święta Policji w KPP w Działdowie
  Obchody Święta Policji w KPP w Działdowie
 • Obchody Święta Policji w KPP w Działdowie
  Obchody Święta Policji w KPP w Działdowie
 • Obchody Święta Policji w KPP w Działdowie
  Obchody Święta Policji w KPP w Działdowie
 • Obchody Święta Policji w KPP w Działdowie
  Obchody Święta Policji w KPP w Działdowie

Więcej na temat obchodów Święta Policji w powiecie działdowskim można przeczytać na stronie http://dzialdowo.policja.gov.pl/o04/aktualnosci/60239,Dzialdowo-Obchody-Swieta-Policji-w-Dzialdowie.html

Ostróda - 30.07.2019

Tegoroczne Powiatowe Obchody Święta Policji Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie odbyły się w Parku Miejskim w Morągu. Uroczysty apel rozpoczął się od złożenia meldunku nadinsp. Tomaszowi Klimkowi przez dowódcę uroczystości nadkom. Bogdana Królikowskiego oraz odśpiewania Hymnu Państwowego. Następnie głos zabrał gospodarz uroczystości Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie nadkom. Marcin Danowski, który przywitał wszystkich gości. W swoim wystąpieniu komendant podziękował policjantom i pracownikom ostródzkiej komendy za zaangażowanie i trud włożony w codzienną służbę. Słowa podziękowania skierował także do przedstawicieli władz samorządowych i przedstawicieli instytucji za współpracę i wsparcie działań podejmowanych przez policjantów na rzecz bezpieczeństwa. Kolejnym puntem uroczystości było wręczenie medali, odznaczeń oraz aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe. W tym roku awans otrzymało ponad 60 funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie.

 • Obchody Święta Policji w KPP w Ostródzie
  Obchody Święta Policji w KPP w Ostródzie
 • Obchody Święta Policji w KPP w Ostródzie
  Obchody Święta Policji w KPP w Ostródzie
 • Obchody Święta Policji w KPP w Ostródzie
  Obchody Święta Policji w KPP w Ostródzie

Więcej na temat obchodów Święta Policji w powiecie ostródzkim można przeczytać na stronie http://ostroda.policja.gov.pl/o15/aktualnosci/60252,Ostroda-Powiatowe-Obchody-Swieta-Policji.html

Lidzbark Warmiński 01.08.2019

Tegoroczne powiatowe obchody Święta Policji rozpoczęły się mszą świętą w intencji policjantów i pracowników cywilnych lidzbarskiej komendy w kaplicy zamkowej. Kapelan ksiądz prałat Jerzy Rożentalski, proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lidzbarku Warmińskim, który celebrował mszę wspólnie z Kapelanem Garnizonu Lidzbark Warmiński por. Markiem Rycio przypomniał, że służba policjanta to trudna i odpowiedzialna droga, niejednokrotnie z narażeniem życia i zdrowia.

Następnie w Refektarzu Wielkim lidzbarskiego zamku odbyła się uroczysta zbiórka, która rozpoczęła się od złożenia meldunku nadinsp. Tomaszowi Klimkowi przez dowódcę uroczystości kom. Bartosza Matuszyka oraz odśpiewania Hymnu Państwowego.

W uroczystości wzięli udział funkcjonariusze i ich rodziny, pracownicy cywilni oraz zaproszeni goście, wśród których obecni byli m.in. Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek, Vice Wojewoda Województwa Warmińsko – Mazurskiego Sławomir Sadowski, Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Marek Gustaw Brzezin, Starosta Powiatu Lidzbarskiego Jan Harhaj, Zastępca Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego Marzena Newelska, Zastępca Burmistrza Ornety Andrzej Gierlof, Wójt gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis, Wójt gminy Kiwity Wiesław Tkaczuk, Prokurator Prokuratury Rejonowej w Lidzbarku Warmińskim Andrzej Krzywiel oraz dowódcy, komendanci i przedstawiciele służb mundurowych i instytucji współpracujących z Policją.

 

 

Więcej na temat obchodów Święta Policji w powiecie lidzbarskim można przeczytać na stronie http://lidzbark-warminski.policja.gov.pl/o10/aktualnosci/60289,Uroczyste-obchody-swieta-Policji-w-Lidzbarku-Warminskim.html

Pisz - 05.08.2019

Powiatowe Obchody Święta Policji w Piszu przypadające w 100. rocznicę powołania Policji Państwowej odbyły się w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu. Uroczysty apel poprzedzony był mszą świętą odprawioną w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Piszu. Mszę celebrował ksiądz kapelan – dr Wojciech Kalinowski. W uroczystościach wzięli udział policjanci, pracownicy cywilni oraz zaproszeni goście. Wśród nich m.in. pełnomocnik Wojewody Warmińsko - Mazurskiego ds. Administracji Zespolonej i Administracji Niezespolonej – Jarosław Babalski, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek, Starosta Powiatu Piskiego Andrzej Nowicki oraz członkowie zarządu powiatu, burmistrzowie z powiatu piskiego oraz ich zastępcy, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Piszu bryg. Paweł Pieńkosz, Prezes Sądu Rejonowego w Piszu Grzegorz Siwik, Prokurator Rejonowy w Piszu Rafał Kulągowski, przedstawiciele wojska, nadleśnictwa, urzędu pracy oraz przedstawiciele podmiotów współpracujących z KPP w Piszu.

 • Obchody Święta Policji w KPP w Piszu
  Obchody Święta Policji w KPP w Piszu
 • Obchody Święta Policji w KPP w Piszu
  Obchody Święta Policji w KPP w Piszu
 • Obchody Święta Policji w KPP w Piszu
  Obchody Święta Policji w KPP w Piszu

Więcej na temat obchodów Święta Policji w powiecie piskim można przeczytać na stronie http://pisz.policja.gov.pl/o16/aktualnosci/60379,Swieto-Policji-w-Piszu-Byly-odznaczenia-i-awanse.html

Mrągowo - 08.08.2019

Tegorocznw obchody Święta Policji w powiecie mrągowskim odbyły się na pl. Piłsudskiego, gdzie rozmieszczone były pojazdy policyjne oraz stoiska profilaktyczne. Tam też odbył się uroczysty apel zgodnie z policyjnym ceremoniałem. Tradycyjnie uroczystość rozpoczęto od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości, nadinspektorowi Tomaszowi Klimkowi Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie i przeglądzie pododdziałów. Następnie podniesiono na maszt flagę państwową RP i odegrano hymn państwowy. Następnie gospodarz Powiatowych Obchodów Święta Policji insp. Andrzej Skol powitał gości. Uroczystość swoją obecnością uświetnili przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, sądownictwa, prokuratury, policjanci, a także służb współpracujących z Policją.

Więcej na temat obchodów Święta Policji w powiecie mrągowskim można przeczytać na stronie http://mragowo.policja.gov.pl/o11/aktualnosci/60499,Powiatowe-Obchody-Swieta-Policji.html

Ełk - 09.08.2019

W Ełckim Centrum Kultury w ramach Święta Policji odbyła się uroczysta zbiórka ełckich policjantów z okazji powiatowych obchodów Święta Policji. Tradycyjnie uroczystość rozpoczęto od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości mł.asp. Waldemara Szyłak Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie. Następnie wprowadzony został sztandar KPP w Ełku i odegrano hymn państwowy. Gospodarz Powiatowych Obchodów Święta Policji insp. Paweł Szyperek powitał nadinsp. Tomasza Klimka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie oraz wielu zaproszonych gości, m.in. parlamentarzystów, przedstawicieli władz rządowych i samorządowych. W pierwszej kolejności zostały wręczone odznaki „Zasłużony Policjant”, przyznawane funkcjonariuszom w nagrodę za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków w służbie. Odznaką uhonorowany został – nadkom. Przemysław Jasiulewicz specjalista Zespołu ds. Wykroczeń Wydziału Prewencji. 27 policjantów zostało mianowanych na wyższe stopnie służbowe: 2 w korpusie oficerów, 12 w korpusie aspirantów, 10- podoficerów i 3 w korpusie szeregowych. Ze środków przyznanych przez Komendanta Głównego Policji za szczególne osiągnięcia w służbie i pracy wyróżnionych zostało 10 policjantów i 2 pracowników cywilnych. Komendant Powiatowy Policji w Ełku insp. Paweł Szyperek  wręczył listy gratulacyjne rodzicom 4 policjantów wyróżniających się w służbie.

 • Obchody Święta Policji w KPP w Ełku
  Obchody Święta Policji w KPP w Ełku
 • Obchody Święta Policji w KPP w Ełku
  Obchody Święta Policji w KPP w Ełku
 • Obchody Święta Policji w KPP w Ełku
  Obchody Święta Policji w KPP w Ełku

Więcej na temat obchodów Święta Policji w powiecie ełckim można przeczytać na stronie http://elk.policja.gov.pl/o05/aktualnosci/60585,Medale-odznaczenia-awanse-na-wyzsze-stopnie-sluzbowe-elccy-policjanci-obchodzili.html

(mp/tm)