KWP: IX edycja konkursu "Policjant, który mi pomógł" - Aktualności - Policja Warmińsko-Mazurska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: IX edycja konkursu "Policjant, który mi pomógł"

Ruszyła IX edycja ogólnopolskiego konkursu "Policjant, który mi pomógł". Organizatorem przedsięwzięcia jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia. Konkurs odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji. Ideą jest wyróżnienie policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej.

Od 2008 roku Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji uczestniczy w organizacji konkursu pn. „Policjant, który mi pomógł”, którego inicjatorem jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia „Niebieska Linia”. Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie funkcjonariuszy Policji, którzy w ocenie społecznej charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie, a jednocześnie są zaangażowani w budowanie lokalnych systemów pomocowych dla ofiar przemocy.

W roku jubileuszu 95-lecia powstania Policji Państwowej ukazała się publikacja przybliżająca postaci funkcjonariuszy Policji, których zaangażowanie i profesjonalizm w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zostały dostrzeżone przez obywateli.

W ośmiu dotychczasowych edycjach przedsięwzięcia wyróżnionych zostało łącznie 40 funkcjonariuszy reprezentujących jednostki organizacyjne Policji na terenie całego kraju. Funkcjonariusze ci reprezentowali służbę prewencyjną jak i kryminalną. W tym roku wręczenie nagród kolejnym laureatom planowane jest podczas Centralnych Obchodów Święta Policji w Warszawie.

Procedura zgłaszania kandydatów do konkursu…

Procedura zgłaszania policjantów do konkursu „Policjant, który mi pomógł” odbywa się przez cały rok z wykorzystaniem formularzy zgłoszeniowych, które wpływają bezpośrednio do siedziby Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Zgodnie z regulaminem konkursu, kandydatów zgłaszać mogą osoby indywidualne, które spotkały się z pomocą i życzliwością funkcjonariusza Policji, przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, placówek oświatowych, zdrowotnych i innych, które współpracują w swojej codziennej pracy z policjantami.

Zgłoszenia do IX edycji Konkursu przyjmowane są do 31 maja 2016 r. Kandydatury osób, które zostaną zgłoszone po wskazanym terminie przejdą automatycznie do kolejnej edycji konkursu.

Laureatów wybiera Kapituła, w skład której wchodzą pracownicy Pogotowia „Niebieska Linia”, laureaci trzech ostatnich edycji oraz przedstawiciel Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komedy Głównej Policji.

Formularze oraz szczegóły organizacyjne dotyczące konkursu zawarte są pod adresem:

www.policjant.niebieskalinia.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(rj)

Powrót na górę strony