Unieważnione

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
Z-t-P/10/2021 Array 34351100-3, 34411200-3 Sukcesywne dostawy ogumienia do samochodów i motocykli Ogłoszenie o wyniku postępowania zamieszczono w BZP pod numerem 2021/BZP 00104849/01 z dnia 2021-07-06 więcej »
Z-t-P/21/2021 Array CPV: 38632000-4- noktowizory CPV: 30213100-6- komputery przenośne Dostawa sprzętu techniki policyjnej i komputerów przenośnych w ramach Projektu pn. „Rozbudowa mobilnych zespołów policyjnych w celu zwalczania i zapobiegania przestępstwom tytoniowym” z Programu Hercule III 2014-2020 Technical Assistance 2020 – (2 zadania częściowe) Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00175141/01 z dnia 09.09.2021 r. więcej »
Z-t-P/4/2022 Array 55120000-7; 5530000-3 Wykonanie trzech usług gastronomiczno-hotelarsko- konferencyjnych na potrzeby szkolenia w ramach realizacji Projektu nr PL/2020/PR/0112 POWER ON – podniesienie kompetencji Policji w zakresie wsparcia ofiar przestępstw w terminach 26-28 kwietnia 2022 r., 10-12 maja 2022 r. i 17-19 maja 2022 r. (3 zadania częściowe) Ogłoszenie o wyniku postępowania zamieszczono w BZP pod numerem 2022/BZP 00198779/01 z dnia 2022-06-08 więcej »
Z-t-P/19/2022 CPV - 091110000 Dostawa węgla kamiennego i ekogroszku do jednostek Policji województwa warmińsko-mazurskiego (7 zadań częściowych) UWAGA! Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało opublikowane w BZP pod numerem 2022/BZP 00309110/01 z dnia 18-08-2022 r. więcej »
Z-t-P/21/2022 Array 31122000-7 Dostawa, montaż i uruchomienie stacjonarnego agregatu prądotwórczego w budynku Komendy Powiatowej Policji w Giżycku przy ul. 1 Maja 26 Uwaga! Na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ad5aacb9-1485-11ed-acbd-46d0480cd9c4 zamieszczono informację o unieważnieniu postępowania więcej »
Z-t-P/18/2022 34351100-3, 34411200-3 Sukcesywne dostawy opon do pojazdów samochodowych i motocykli dla KWP w Olsztynie Ogłoszenie o wyniku postępowania zamieszczono w Dz. U. UE pod numerem 2022/S 182-514751 z dnia 2022-09-21 więcej »
Z-t-P/30/2022 Array 34351100-3 Sukcesywne dostawy opon zimowych do pojazdów samochodowych dla KWP w Olsztynie Ogłoszenie o wyniku postępowania zamieszczono w BZP pod numerem 2022/BZP 00411074/01 z dnia 2022-10-26 więcej »
Z-t-P/29/2022 Array 85000000-9 Świadczenie usług badania osób zatrzymanych w jednostkach Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego (8 zadań częściowych) Ogłoszenie o wyniku postępowania zamieszczono w BZP pod numerem 2022/BZP 00418784/01 z dnia 2022-11-02 więcej »
Z-t-P/28/2023 Array 34110000-1, 34115200-8 Dostawy nieoznakowanych pojazdów samochodowych: typu furgon 8-osobowych, typu kombivan oraz typu SUV do Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie (3 oddzielne zadania częściowe) Na stronie prowadzonego postępowania została zamieszczona informacja o unieważnieniu postępowania! więcej »
Z-t-P/35/2023 33141116-6 Dostawa zestawów ratowniczych R-1 do Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie Na stronie prowadzonego postępowania zamieszczono informację o unieważnieniu postępowania! więcej »
 

Wybierz Strony

Powrót na górę strony