Unieważnione

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
Z-t-P/10/2021 Array 34351100-3, 34411200-3 Sukcesywne dostawy ogumienia do samochodów i motocykli Na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://olsztyn-policja.eb2b.com.pl zamieszczono informację o unieważnieniu postępowania!!! więcej »
Z-t-P/21/2021 Array CPV: 38632000-4- noktowizory CPV: 30213100-6- komputery przenośne Dostawa sprzętu techniki policyjnej i komputerów przenośnych w ramach Projektu pn. „Rozbudowa mobilnych zespołów policyjnych w celu zwalczania i zapobiegania przestępstwom tytoniowym” z Programu Hercule III 2014-2020 Technical Assistance 2020 – (2 zadania częściowe) Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00175141/01 z dnia 09.09.2021 r. więcej »
Z-t-P/32/2021 Array 45000000-7 Budowa abonenckiego przyłącza elektroenergetycznego SN 15kV wraz z abonencką stacją transformatorową 15/0,4 kV w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 3 UWAGA! W załączeniu i na stronie internetowej postępowania https://olsztyn-policja.eb2b.com.pl zamieszczono informację o unieważnieniu postępowania. więcej »
 

Wybierz Strony

Powrót na górę strony