Unieważnione

Termin składania ofert: Uwaga! Na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieszczono informację o unieważnieniu postępowania!
CPV: 34351100-3, 34411200-3
Wartość zamówienia:

Sukcesywne dostawy opon do pojazdów samochodowych i motocykli dla KWP w Olsztynie

Powrót na górę strony