Rozstrzygnięte

Z-t-P/23/2023

Termin składania ofert: Na stronie prowadzonego postępowania została zamieszczona informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty!
CPV: 51314000-6
Wartość zamówienia: Array

Wykonanie 4 kompletów systemu videorejestracji wykroczeń wraz z ich montażem w pojazdach służbowych na potrzeby KWP w Olsztynie

Powrót na górę strony