STOP agresji drogowej

 

Zdarzenia, do których doszło na terenie woj. warmińsko – mazurskiego wysyłamy na adres:

stopagresjidrogowej@ol.policja.gov.pl

Za pośrednictwem powyższego adresu policjanci przyjmują do dalszej realizacji zgłoszenia, w szczególności nagrania, zdjęcia oraz opisy niebezpiecznych, agresywnych zachowań uczestników ruchu drogowego. Możliwe jest też wysyłanie pozostałych informacji o wykroczeniach związanych z bezpieczeństwem na drodze.

Jakie informacje przesłać?

  1. Jeżeli posiadasz nagranie lub zdjęcie – pamiętaj by przesłać je wraz ze zgłoszeniem (maksymalny rozmiar załącznika wynosi 25 MB);
  2. Opisz sytuacje uwzględniając datę, godzinę, miejsce (miejscowość, ulica, droga, słupek hektometrowy, między jakimi najbliższymi miejscowościami);
  3. Opisz sprawcę – marka i model pojazdu, numery rejestracyjne, opis kierowcy;
  4. Podaj swoje dane – imię, nazwisko, adres do korespondencji, nr telefonu.

 

Każde zgłoszenie dotyczące naruszenia przepisów ruchu drogowego zostanie rozpatrzone,

ale im więcej informacji zostanie wysłane – tym większa szansa na pociągnięcie do odpowiedzialności sprawcy.

 

Jeżeli do zdarzenia doszło poza województwem warmińsko-mazurskim skorzystaj z poniższej listy:

Warszawa

WRD KSP w Warszawie

stopagresjidrogowej@ksp.policja.gov.pl

woj. dolnośląskie

WRD KWP we Wrocławiu

stopagresjidrogowej@wr.policja.gov.pl

woj. kujawsko-pomorskie

KWP w Bydgoszczy

stopagresjidrogowej@rd.kwp.byd.policja.gov.pl

woj. łódzkie

WRD KWP w Łodzi

stopagresjidrogowej@ld.policja.gov.pl

woj. lubelskie

WRD KWP w Lublinie

stopagresjidrogowej@lu.policja.gov.pl

woj. lubuskie

KWP w Gorzowie Wlkp.

stopagrersjidrogowej@go.policja.gov.pl

woj. małopolskie

WRD KWP w Krakowie

stopagresjidrogowej@malopolska.policja.gov.pl

woj. mazowieckie

WRD KWP w Radomiu

stopagresjidrogowej@ra.policja.gov.pl

woj. opolskie

WRD KWP w Opolu

problemdrogowy@opolska.policja.gov.pl

woj. podkarpackie

WRD KWP w Rzeszowie

stopagresjidrogowej@podkarpacka.policja.gov.pl

woj. podlaskie

WRD KWP w Białymstoku

stopagresjidrogowje@bk.policja.gov.pl

woj. pomorskie

KWP w Gdańsku

stopagrersjidrogowej@pomorska.policja.gov.pl

woj. śląskie

WRD KWP w Katowicach

stopagresjidrogowej@ka.policja.gov.pl

woj. świętokrzyskie

WRD KWP w Kielcach

stopagresjidrogowej@swietokrzyska.policja.gov.pl

woj. warmińsko-mazurskie

WRD KWP w Olsztynie

stopagresjidrogowej@ol.policja.gov.pl

woj. wielkopolskie

WRD KWP w Poznaniu

stopagresjidrogowej@wielkopolska.policja.gov.pl

woj. zachodniopomorskie

KWP w Szczecinie

stopagresjidrogowej@zachodniopomorska.policja.gov.pl

 

 

 

Powrót na górę strony