STOP agresji drogowej - Policja Warmińsko-Mazurska

STOP agresji drogowej

STOP agresji drogowej


Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie uruchomił specjalny adres mailowy

stopagresjidrogowej@ol.policja.gov.pl

 

Na adres tej skrzynki mailowej można przesyłać  informacje  oraz filmy dotyczące naruszeń przepisów ruchu drogowego na terenie naszego województwa. Specjalna skrzynka kontaktowa pomoże wyeliminować z naszych dróg tych, którzy swoją brawurą, bezmyślnością oraz łamaniem  przepisów mogą doprowadzić do tragedii.
 

Nie bądź obojętny, reaguj.

Kierowco, jeśli posiadasz w swoim aucie „rejestrator jazdy” czy inne urządzenie, na  którym uwieczniłeś niebezpieczne zachowanie pirata drogowego - prześlij film.

Policjanci drogówki przeanalizują nadesłane informacje oraz będą dążyć do ustalenia sprawcy wykroczenia i wyciągnięcia konsekwencji karnych.
 

Jak to zrobić?

Jeśli posiadasz film, upewnij się, na terenie jakiego województwa zostało popełnione wykroczenie. Jeśli na terenie Warmii i Mazur kliknij TUTAJ

 

IM WIĘCEJ DANYCH  PODASZ WYSYŁAJĄC NAM FILM, TYM WIĘKSZE PRAWDOPODOBIEŃSTWO UDOWODNIENIA WINY PIRATOWI DROGOWEMU, WIĘC:

  • Dołącz krótki opis zdarzenia, podaj: datę, godzinę, miejscowość lub odcinek drogi między najbliższymi miejscowościami, ulicę, markę i numer rejestracyjny pojazdu pirata drogowego, krótki opis zaistniałej sytuacji.
  • Podaj swoje dane i dane ewentualnych świadków zdarzenia: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, nr telefonu.

Pamiętaj, że:

  • Twoje zeznania i zeznania ewentualnych świadków zdarzenia przyczynią się do wszczęcia postępowania sądowego.

Ostrzeżenie:

Fałszywe oskarżenie innej osoby jest przestępstwem z art. 234 Kodeksu Karnego!!! 

Ważne:

  • maksymalny rozmiar pliku to 35MB,
  • Skrzynka przyjmuje pliki video (  zalecane *avi, *mp4).
  • Przed wysłaniem pliku zaleca się spakować plik przy użyciu programu ZIP i przesłać go w takim formacie.
  • Nie dołączaj linków do serwisów zewnętrznych- do wiadomości dołącz nagranie, zdjęcie.
  • Jeśli przesłałeś  za duży plik otrzymasz automatyczną informację zwrotną w języku angielskim o niedostarczeniu  wiadomości.
  • Jeżeli nie potrafisz przesłać pliku np. ze względu na jego rozmiar, który przekracza limit serwera –  nagraj go na jakikolwiek nośnik  i przekaż materiał najbliższej jednostce Policji.

Zanim wyślesz zgłoszenie sprawdź, na terenie której jednostki Policji popełniono wykroczenie.

Odpowiedni wybór usprawni podjęcie szybkich działań

Miasto Warszawa WRD KSP w Warszawie stopagresjidrogowej@ksp.policja.gov.pl
woj. dolnośląskie WRD KWP we Wrocławiu stopagresjidrogowej@wr.policja.gov.pl
woj. kujawsko-pomorskie KWP w Bydgoszczy stopagresjidrogowej@rd.kwp.byd.policja.gov.pl
woj. łódzkie WRD KWP w Łodzi stopagresjidrogowej@ld.policja.gov.pl
woj. lubelskie WRD KWP w Lublinie stopagresjidrogowej@lu.policja.gov.pl
woj. lubuskie KWP w Gorzowie Wielkopolskim stopagrersjidrogowej@go.policja.gov.pl
woj. małopolskie WRD KWP w Krakowie stopagresjidrogowej@malopolska.policja.gov.pl
woj. mazowieckie WRD KWP w Radomiu stopagresjidrogowej@ra.policja.gov.pl
woj. opolskie WRD KWP w Opolu problemdrogowy@opolska.policja.gov.pl
woj. podkarpackie WRD KWP w Rzeszowie stopagresjidrogowej@podkarpacka.policja.gov.pl
woj. podlaskie WRD KWP w Białymstoku stopagresjidrogowje@bk.policja.gov.pl
woj. pomorskie KWP w Gdańsku stopagrersjidrogowej@pomorska.policja.gov.pl
woj. śląskie WRD KWP w Katowicach stopagresjidrogowej@ka.policja.gov.pl
woj. świętokrzyskie WRD KWP w Kielcach stopagresjidrogowej@swietokrzyska.policja.gov.pl
woj. warmińsko-mazurskie WRD KWP w Olsztynie stopagresjidrogowej@ol.policja.gov.pl
woj. wielkopolskie WRD KWP w Poznaniu stopagresjidrogowej@wielkopolska.policja.gov.pl
woj. zachodniopomorskie KWP w Szczecinie stopagresjidrogowej@zachodniopomorska.policja.gov.pl
Powrót na górę strony