TAIEX

          Reagując na propozycję Gabinetu Komendanta Głównego Policji dotyczącą pomocy technicznej Komisji Europejskiej TAIEX dla nowych państw członkowskich, polegającej na wsparciu w organizacji szkoleń, Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie wspólnie z Komendą Wojewódzka Policji w Białymstoku oraz Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku złożyła aplikację pod tytułem Razem w Europie. Międzynarodowa współpraca w strefie Schengen w aspekcie prewencji kryminalnej oraz zapobiegania asymilacji przestępstw gospodarczych.

Przedmiotowy projekt został zaakceptowany przez Komisję Europejską, w skutek czego podjęto prace zmierzające do jego realizacji. W efekcie tych działań w dniach 24-25 kwietnia 2008 r. w Białymstoku miała miejsce konferencja, podczas której:

  • przedstawiono doświadczenia Policji niemieckiej w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości gospodarczej w kontekście wejścia do strefy Schengen, ze szczególnym uwzględnieniem napotykanych problemów,
  • omówiono problem przestępczości papierosowej – przemyt z Federacji Rosyjskiej do Litwy, Polski i Niemiec,
  • przybliżono zagadnienia związane z Internetem jako narzędziem działania sprawców przestępstw omijających granice,
  • wskazano nieznane w Polsce obszary, stanowiące w Niemczech grunt przestępczości ekonomicznej,
  • zapoznano z podstawami prawnymi i zasadami prowadzenia pościgu transgranicznego i obserwacji transgranicznej w rejonie polsko-litewskiej granicy oraz prawnymi i faktycznymi możliwościami prowadzenia innych wspólnych działań,
  • omówiono dotychczasowe doświadczenia w obszarze prowadzonych wspólnych polsko-litewskich i polsko-niemieckich patroli oraz realizacji spraw kryminalnych (transgranicznych),
  • wskazano narzędzia pracy procesowej i operacyjno-rozpoznawczej pomocne w zwalczaniu przestępczości ekonomicznej,
  • zwrócono uwagę na reagowanie służb dyżurnych na zgłoszenie o popełnieniu przestępstwa bankowego i internetowego – algorytm czynności,
  • przygotowano podstawy i omówiono założenia do cyklu wspólnych szkoleń służb kryminalnych i prewencyjnych po obu stronach granicy w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości na szkodę interesów finansowych UE oraz reagowania kryzysowego.

          W przedsięwzięciu wzięło udział ponad 140 policjantów reprezentujących pion do walki z przestępczością gospodarczą oraz sztab trzech wymienionych wyżej województw. Inicjatywa przyniosła szereg wymiernych korzyści w obszarze ujawniania i ścigania przestępstw gospodarczych w ujęciu transgranicznym, a także dała podłoże do wypracowania metod działania pozwalających na uniknięcie ewentualnych błędów najczęściej popełnianych podczas realizacji takich spraw.

 

Powrót na górę strony