Z myślą o podniesieniu efektywności pracy Policji w wykonywaniu zadań związanych z pozbawieniem sprawców owoców przestępstw poprzez skuteczne stosowanie procedur przepadku, zabezpieczenia mienia oraz tymczasowego zajęcia mienia ruchomego w strukturach WPG KWP w Olsztynie powstała Grupa ds. Poszukiwań Celowych Majątku (GPCM).

          Podstawowymi zadaniami GPCM są organizacja, koordynacja i realizacja na rzecz jednostek Policji woj. warmińsko – mazurskiego czynności pozostających w zakresie „śledztwa finansowego”. Należy podkreślić, iż czynności związane z uzyskiwaniem informacji w ramach prowadzonych spraw operacyjnych wykonują funkcjonariusze prowadzący te sprawy, natomiast GPCM wspiera ich działania.

          Zespół pełni również funkcję doradczo – informacyjną w zakresie wskazywania podstaw prawnych oraz w zakresie wspierania procesu planowania, wnioskowania i opracowania dokumentacji dla osiągnięcia celu jakim jest dokonanie tymczasowego zajęcia mienia lub zabezpieczenia majątkowego.

Powrót na górę strony