Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych KWP w Olsztynie

Obsługę Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych KWP w Olsztynie prowadzi Zespół Socjalny Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Olsztynie.

kontakt:
tel.  47 73 153 73

e mail: danuta.tatarek@ol.policja.gov.pl

 

Dokumenty do pobrania:

  •   Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz.u z 201 r. Nr 70,poz 335 z późn .zm.)
  •   Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 1 lutego 2017 roku r. w sprawie zasad przeznaczania środków Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z funduszu dla pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
  •   Aneks z dnia 4 października 2019 roku  do Regulaminu ZFŚS z dnia 1 lutego 2017 roku
  •   Decyzja Nr 180/2016 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie z dnia 28 grudnia 2016 r.w sprawie powołania Komisji ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pracowników Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

 

1. Wniosek o dofinansowanie do indywidualnego wypoczynku urlopowego - wczasy pod gruszą

2. Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży

3. Wniosek o dofinansowanie do wycieczki organizowanej lub zakupionej przez KWP w Olsztynie

4. Wniosek o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe

5. Wniosek o dofinansowanie biletów do kina, teatru itp. z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

6. Wniosek o dofinansowanie do zajęć sportowo - rekreacyjnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

7. Wniosek  o dofinansowanie wczasów zorganizowanych indywidualnie

8. Wniosek o dofinansowanie do sanatorium o profilu zdrowotnym

9. Wniosek o zapomogę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

10. Wniosek o zapomogę dla emeryta/rencisty o Zapomogę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

11. Oświadczenie o nieosiąganiu dochodów

12. Wskazanie nowego poręczyciela  umowy pożyczki mieszkaniowej

13. Zobowiązanie w sprawie kontynuacji spłaty pożyczki mieszkaniowej

Powrót na górę strony