Fundusz socjalny emerytów policyjnych

FUNDUSZ SOCJALNY EMERYTÓW POLICYJNYCH

Osoby uprawnione do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego i rentowego z garnizonu warmińsko mazurskiego mogą korzystać z pomocy finansowej z funduszu socjalnego.

Obsługę funduszu socjalnego prowadzi Zespół Socjalny Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Olsztynie.

 

kontakt:

tel.  47 73 153 85
e-mail: danutatatarek@ol.policja.gov.pl

 

Wnioski można składać osobiście w pok. nr 14 lub przesłać pocztą na adres:

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Wydział Kadr i Szkolenia

ul. Partyzantów 6/8
10-521 Olsztyn

 

 

Powrót na górę strony