Informacje o Fundacji

Data publikacji 26.11.2013

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

Fundacja dziękuje wszystkim za wsparcie finansowe,

dzięki któremu na dziecięcych buziach pojawi się uśmiech.

Fundację powołał Komendant Główny Policji w 1997 roku.Celem Fundacji jest pomoc materialna wdowom i dzieciom osieroconym przez policjantów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby. Każda śmierć to tragedia osobista i materialna rodzin, które pozbawione zostały opieki, a często jedynych żywicieli. Sytuacja finansowa niektórych rodzin jest bardzo zła. Najczęściej giną młodzi wiekiem i stażem pracy policjanci. Renta przysługująca rodzinie jest zbyt niska, aby zapewnić osieroconej rodzinie utrzymanie.


Środki, które Fundacja przeznacza na pomoc wdowom i sierotom po poległych funkcjonariuszach pochodzą z:

  • zbiórek pieniężnych
  • darowizn
  • spadków
  • zapisów
  • subwencji
  • dotacji

Pomoc udzielana jest w formie:

  • zapomóg materialnych i finansowych wdowom i sierotom po poległych policjantach, pozostających w trudnych warunkach materialnych i życiowych,
  • stypendiów i pomocy materialnej związanej z kształceniem i nauką sierot znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
  • organizowania i dofinansowywania pobytu dzieci i młodzieży na koloniach i obozach,
  • dofinansowywania kosztów leczenia i rehabilitacji wdów i sierot.

Adres e-mail: fpwisppp@policja.gov.pl

Strona WWW: www.fundacjapolicja.pl

Numer konta Fundacji:
PKO BP SA VI o/Warszawa 74 1020 1068 0000 1802 0059 9167

Pełnomocnik ds. współpracy z Fundacją w województwie warmińsko – mazurskim
kom. Jolanta Sorkowicz
Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Olsztynie
tel. 47 73 157 61

Powrót na górę strony