Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Bezpieczny przejazd ” – w trosce o bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych

Po raz kolejny policjanci wspólnie z przedstawicielami Straży Ochrony Kolei prowadzą działania w ramach akcji „Bezpieczny przejazd” i „Bezpieczny piątek”. Celem akcji prewencyjno-informacyjnej zainicjowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest ograniczenie wypadków na przejazdach.

Głównym celem działań jest przeciwdziałanie niewłaściwym zachowaniom kierowców przekraczających tory kolejowe, a tym samym ograniczenie wypadków drogowych. W piątek (12.08.2022 r.) policjanci z wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei pełnili służbę w rejonie przejazdu przy ulicy Malborskiej w Elblągu. Tam rozdawali ulotki i pouczali o konieczności zachowania ostrożności w tych newralgicznych miejscach.

Więcej na temat kampanii „Bezpieczny przejazd” można przeczytać na stronie https://bezpieczny-przejazd.pl/

Przypominamy główne zasady przy dojeżdżaniu do przejazdów kolejowych. Kierujący pojazdem jest obowiązany:

•    zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd zachować szczególną ostrożność;

•    przed wjechaniem na tory upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub innych powodów, przejrzystość powietrza jest zmniejszona;

•    prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał, zabrania wjazdu na przejazd;

•    w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

Kierującemu pojazdem zabrania się:

•    objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;

•    wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

•    wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;

•    omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

Pamiętajmy, aby jadąc samochodem zadbać o bezpieczeństwo. Na przejazdach kolejowo-drogowych o tych zasadach należy pamiętać szczególnie. W zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem auto nie ma żadnych szans. Wypadki tego typu kończą się tragicznie.

(js/tm)

 • Funkcjonariusze podczas działań "Bezpieczny przejazd"
  Funkcjonariusze podczas działań "Bezpieczny przejazd"
 • Funkcjonariusze podczas działań "Bezpieczny przejazd"
  Funkcjonariusze podczas działań "Bezpieczny przejazd"
 • Funkcjonariusze podczas działań "Bezpieczny przejazd"
  Funkcjonariusze podczas działań "Bezpieczny przejazd"
 • Policja i funkcjonariuszka SOK podczas działań przed przejazdem kolejowym
  Policja i funkcjonariuszka SOK podczas działań
 • Policja i funkcjonariuszka SOK podczas działań przed przejazdem kolejowym
  Policja i funkcjonariuszka SOK podczas działań
 • Policja i funkcjonariuszka SOK
  Policja i funkcjonariuszka SOK podczas działań
Powrót na górę strony