Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczne ferie zimowe 2022

Ferie zimowe to dla wielu czas beztroski, zabawy i odpoczynku od codziennych obowiązków. Dla innych – a wśród nich policjantów – to czas wzmożonej pracy i troski o bezpieczeństwo innych. Policjanci wspierani przez funkcjonariuszy innych służb i przedstawicieli innych instytucji jak zawsze przygotowani są do niesienia pomocy tam gdzie jest ona potrzebna, kontrolowania przestrzegania prawa i wyciągania konsekwencji wobec osób, które swoja lekkomyślnością zagrażają bezpieczeństwu innych.

Wszyscy odpowiadamy za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Jak co roku dzieci i młodzież szkolna na początku roku rozpoczyna ferie zimowe. Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ferie zimowe w kraju trwać będą w tym roku od 17 stycznia do 27 lutego (a na Warmii i Mazurach od 24 stycznia do 6 lutego). W tym czasie dzieci i młodzież z całego kraju będzie wypoczywać na zorganizowanych formach  wypoczynku z zapewnioną opieką kompetentnych osób - również realizowanych na terenie Warmii i Mazur. Wiąże się to z wystąpieniem ewentualnych zagrożeń związanych z organizacją wypoczynku, przewozem i pobytem dzieci. Dlatego jak co roku policjanci aktywnie angażują się w działania mające na celu minimalizację zagrożeń oraz ochronę bezpieczeństwa.

Jest to zadanie, w które poza policjantami angażują się również inne instytucje. Od ich prawidłowego współdziałania zależy skuteczność podejmowanych akcji. W środę (19.01.2022) w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie na zaproszenie Artura Chojeckiego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego spotkali się przedstawiciele instytucji, które w okresie ferii w sposób szczególny są zaangażowane w działania mające zapewnić ich bezpieczny przebieg. Za pośrednictwem przedstawicieli lokalnych mediów przekazali mieszkańcom regionu plany i zalecenia dotyczące przebiegu ferii zimowych na Warmii i Mazurach. Oprócz gospodarza spotkania udział wzięli w nim insp. Arkadiusz Sylwestrzak I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, Janusz Dzisko Dyrektor WSSE w Olsztynie, Krzysztof Marek Nowacki Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty oraz Maciej Rokus pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ds. Bezpieczeństwa.

 • Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki
  Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki
 • Krzysztof Marek Nowacki Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty i insp. Arkadiusz Sylwestrzak
  Krzysztof Marek Nowacki Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty i insp. Arkadiusz Sylwestrzak
 • insp. Arkadiusz Sylwestrzak
  insp. Arkadiusz Sylwestrzak

Zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieciom i młodzieży w okresie ferii poprzez zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń to podstawowy cel działań podejmowanych w związku z feriami przez Policję. Jeszcze przed feriami policyjni profilaktycy prowadzą spotkania (w trybie online) z uczniami placówek edukacyjnych. Takie spotkania lub kontakt policjantów z dziećmi i młodzieżą za pośrednictwem ich opiekunów będzie również elementem zaplanowanych zimowisk.

Bezpiecznie na drodze

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przygotowało wykaz miejsc prowadzenia kontroli autobusów oraz kierowców autobusów przewożących dzieci i młodzież na wypoczynek. Wykaz ten zawiera zestawienie punktów z terenu kraju wraz z numerami telefonów kontaktowych, gdzie można uzyskać informacje na temat możliwości przeprowadzenia doraźnych kontroli autobusów i kierowców.

Wykaz dostępny jest na stronie: https://policja.pl/pol/aktualnosci/212859,Wykaz-punktow-kontroli-autobusow-ferie-2022.html

W związku ze spodziewanym wzrostem natężenia ruchu pojazdów związanego z rozpoczęciem ferii, skierowana do służby na drogach zostanie większa liczba patroli w celu objęcia nadzorem dróg stanowiących główne ciągi komunikacyjne województwa. Policjanci będą prowadzić kontrole stanu trzeźwości kierujących, stanu technicznego pojazdów, w tym autobusów przewożących dzieci i młodzież na wypoczynek, oznakowania i wyposażenia pojazdów, w tym dotyczące urządzeń samoczynnie rejestrujących prędkość pojazdu, czas jazdy oraz postoju, doboru miejsc postoju w trakcie podróży, prędkości jazdy i dostosowania jej do warunków panujących na drodze, prawidłowości oświetlenia pojazdów i jazdy na włączonych światłach przez całą dobę, stosowania środków bezpieczeństwa przez osoby przewożone w pojazdach, szczególnie sposób przewożenia i zabezpieczenia dzieci, prawidłowości zabezpieczenia i rozmieszczenia przewożonego  bagażu (ładunku). Funkcjonariusze będą reagować na wykroczenia popełniane przez pieszych, rowerzystów i kierujących pojazdami względem nich, na wykroczenia popełniane przez pieszych, w tym szczególnie w przypadkach ujawnienia naruszeń przepisów dotyczących obowiązku używania przez pieszego poruszającego się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu  drogowego.

Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku

W okresie od 17 stycznia do 27 lutego 2022r. na terenie całego kraju prowadzona jest akcja informacyjno – edukacyjna „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, przygotowana przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji. Akcja jest kontynuacją działań podejmowanych w ubiegłym sezonie zimowym. Tegorocznymi partnerami projektu są: Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Fundacja PZU. W ramach projektu ogłoszony został ogólnopolski konkurs plastyczno-filmowy pn. „Śnieżny Dekalog”, który jest adresowany do dzieci i młodzieży do lat 16 i będzie trwał od 3 stycznia do 4 marca 2022r. Na potrzeby wskazanej akcji profilaktycznej została uruchomiona strona internetowa http://policja.pl/bezpieczenstwo-na-stoku.

Policjanci na nartach

Choć Warmia i Mazury nie są obszarami typowo narciarskimi, to znajdują się tu stoki chętnie odwiedzane zimą przez fanów narciarstwa. Dlatego do pełnienia służby na tych terenach narciarskich wyznaczonych zostało 5 funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie, którzy wspomagać będą policjantów z lokalnych komend powiatowych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa na stokach.

Pamiętamy o bezpieczeństwie sanitarnym

To już kolejny rok, który niestety rozpoczynamy w reżimie sanitarnym spowodowanym pandemią. Również podczas ferii zimowych w 2022r. konieczne jest zwracanie szczególnej uwagi przez warmińsko-mazurskich policjantów na grupujące się w miejscach publicznych dzieci i młodzież oraz reagowanie na każdy rodzaj ich zachowania, naruszający obowiązujący stan prawny, zarówno ten związany z łamaniem przepisów kodeksów: karnego i wykroczeń, jak i przepisów dotyczących przestrzegania ustanowionych obostrzeń sanitarnych. Ponadto policjanci planują prowadzenie kontroli miejsc gromadzenia się małoletnich również pod kątem zagrożeń związanych z narkomanią, alkoholizmem lub innymi patologiami i podejmowanie działań zaradczych w tym zakresie.
Jakie aktualnie zasady i ograniczenia obowiązują w związku z pandemią COVID-19, można przeczytać na stronie:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Woda groźna również zimą!

Liczne zbiorniki wodne znajdujące się w regionie są atrakcją dla wielu również w okresie zimowym. Niestety co roku dochodzi do niebezpiecznych a nawet tragicznych w skutkach zdarzeń z udziałem osób, które zdecydowały się wejść na lód na zamarzniętym jeziorze. Kontrolowanie akwenów, które miejscami mogą stanowić atrakcje z powodu zamarzania tafli wody, pod kątem niedopuszczenia do zdarzeń zagrażających życiu lub zdrowiu ludzkiemu, jest również jednym z zadań, z którym mierzyć się będą policjanci. W tym celu nawiązana została współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, funkcjonującymi na danym terenie, celem identyfikacji i neutralizacji lokalnych zagrożeń i kontroli miejsc niebezpiecznych na wodach, gdzie mogą powstawać tzw. „dzikie lodowiska”.

Bezpieczne ferie zimowe w regionie

KWP w Olsztynie - Uczyliśmy najmłodszych jak unikać zagrożeń

KMP w Olsztynie - Podsumowanie pierwszego tygodnia ferii w powiecie olsztyńskim

KPP w Bartoszycach  - Pola i jej zimowa przygoda w kinie w Bartoszyckim Domu Kultury

KMP w Elblągu - Porady dla dzieci i rodziców

                           - Bezpieczne Ferie - profilaktyka online

KPP w Iławie - "Profilaktyka Smyka" podczas ferii w Iławskim Centrum Kultury

KPP w Kętrzynie - Spotkanie dzielnicowych z historyczną grupą "Szarych Szeregów"

KPP w Lidzbarku Warmińskim - Bezpuieczne ferie w Szkolnym Ośrodku Wychowawczym w Lidzbarku Warmińskim

KPP w Nidzicy - Porady dla dzieci i rodziców na ferie zimowe

                          - Bezpieczne ferie - bezpieczna woda 

KPP w Olecku - Uczniowie wypoczywają, a policjanci czuwają nad ich bezpieczeństwem

KPP w Szczytnie  - Policjanci przygotowani do ferii

(tm)

 

 • Plakat akcji "Bezpieczne Ferie 2022". Rysunek przedstawiający zaśnieżoną drogę i las w tle oraz jadące drogą pojazdy, autobus i samochód osobowy oraz dzieci lepiące bałwana.
  Plakat akcji "Bezpieczne Ferie 2022"
Powrót na górę strony