Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uczyliśmy najmłodszych jak unikać zagrożeń i to nie tylko tych spowodowanych srogą zimą

Policjantki z Wydziału Prewencji KWP w Olsztynie spotkały się on-line z uczniami najmłodszych klas szkół podstawowych naszego województwa. Zajęcia, które przeprowadzone zostały we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Kuratorium Oświaty są kolejnymi z serii lekcji profilaktycznych realizowanych w ramach wspólnego projektu o charakterze oddziaływania edukacyjnego „Czy wiesz, że możesz mówić nie…”.

Spotkanie „Bezpieczny wypoczynek w czasie ferii zimowych” było przypomnieniem i utrwaleniem prawidłowych postaw zachowania się uczniów w trakcie pobytu w szkole, w drodze do i ze szkoły a także podczas spędzania wolnego czasu w domu, jak i poza nim oraz podczas korzystania z Internetu. W spotkaniu uczestniczyło 11 737 uczniów z 105 szkół podstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego. Projekt o charakterze oddziaływania edukacyjnego „Czy wiesz, że możesz mówić nie…” jest wspólną inicjatywą policjantów z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz przedstawicieli Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Policjanci wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pedagogów oraz mając na względzie obowiązek edukowania najmłodszych w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, przyjęli aktualnie panującą formułę komunikowania się z uczniami poprzez włączanie się w lekcje on-line. Ten rodzaj aktywności policjantów w obszarze profilaktyki zagrożeń społecznych, determinowany jest panującą w Polsce sytuacją epidemiologiczną i związanymi z nią obostrzeniami.

W czwartek (20.01.2022r.) odbyło się spotkanie z serii lekcji profilaktycznych, które skierowane było do najmłodszych uczniów szkół podstawowych naszego województwa. Temat zajęć to: „Bezpieczny wypoczynek w czasie ferii zimowych”. Na początku Krzysztof Marek Nowacki Kurator Kuratorium Oświaty w Olsztynie powitał uczniów i nauczycieli dziękując za bardzo odpowiedzialne realizowanie nauczania w dobie panującego reżimu sanitarnego. Następnie sierż. szt. Monika Bartecka z Wydziału Prewencji zaprezentowała uczniom zawód policjanta w kontekście realizowanych zadań w ramach troski o dobro i bezpieczeństwo ludzi. W dalszym ciągu lekcji profilaktycznej policjantka przedstawiła uczniom zagrożenia na jakie mogą być narażeni najmłodsi w różnych sytuacjach życiowych. Jako przykład wykorzystała te, w jakich najczęściej biorą udział uczniowie, czyli podczas drogi do i ze szkoły, w trakcie spędzania wolnego czasu w domu, również korzystając z Internetu  a także podczas zabaw na świeżym powietrzu. Policjantki w sposób adekwatny do możliwości percepcyjnych dzieci wskazały jak powinni zachować się w sytuacjach trudnych, oraz jak podobnych sytuacji unikać. Wielokrotnie zaznaczały, iż bardzo ważnym elementem udzielenia dziecku pomocy jest wiedza rodziców na temat zdarzenia, jakie wystąpiło oraz faktu informowania opiekunów lub innej bliskiej osoby dorosłej o zdarzeniu, które spowodowało, że dziecku jest przykro, smutno i czuje się skrzywdzone. Sierż. szt. Monika Bartecka zachęcała dzieci, aby szczerze rozmawiali ze swoimi rodzicami o każdej sytuacji, która wywołała w nich uczucie niezadowolenia lub strachu.

W tym miejscu należy szczególnie zaznaczyć, że ogromną rolę w budowaniu zaufania dzieci odgrywają rodzice lub opiekunowie prawni. Nic nie zastąpi rozmowy i ufnego wysłuchania dziecka. Funkcjonariuszka powiedziała też dzieciom o telefonie alarmowym 112, za pomocą którego każdy ma możliwość bezpłatnego, szybkiego powiadomienia służb ratunkowych o konieczności uzyskania pomocy. Informację o terminie zajęć oraz zaproszenie do szkół skierowało Kuratorium Oświaty, które jednocześnie było gospodarzem miejsca prowadzenia lekcji on-line przez policjantki. Uwarunkowane to było bieżącym kanałem komunikacji prowadzonym przez Kuratorium ze szkołami.

Każda ze szkół uczestniczących otrzymuje certyfikat udziału w projekcie o charakterze oddziaływania edukacyjnego „Czy wiesz, że możesz mówić nie…”.

(mb/tm)

 

  • Policjantka siedząca przed komputerem podczas lekcji online
    Policjantka siedząca przed komputerem podczas lekcji online
Powrót na górę strony