Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowy w trosce o bezpieczeństwo. Od planu priorytetowego do konkursu plastycznego

Lokalny konkurs plastyczny „Włącz trzeźwe myślenie na drodze” został rozstrzygnięty. Odbyło się uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom rywalizacji. Było to wspólne działanie dzielnicowego asp. Pawła Piertasza oraz Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Budrach. Współpraca ta został podjęta w związku z „Planem działań priorytetowych dzielnicowego”, którego celem jest podniesie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Służba dzielnicowego określana jest mianem „policjanta pierwszego kontaktu”. To do niego w głównej mierze  należy niesienie pomocy obywatelom w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów, od tych najdrobniejszych do bardziej skomplikowanych. W efekcie rzetelne podejście do obowiązków dzielnicowego przekłada się w znacznej mierze na  poczucie bezpieczeństwa mieszkańców jego rejonu. Dzielnicowy na podstawie zdiagnozowanych oczekiwań społecznych oraz analizy zagrożenia w rejonie, przygotowuje plan działania priorytetowego, który jest realizowany w półrocznych cyklach.

Dzielnicowy asp. Paweł Pietrasz jako plan działania priorytetowego na terenie gminy Budry postawił sobie za cel, podniesienie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli pieszych, rowerzystów, motorzystów. Jest to grupa użytkowników dróg, która w żaden dodatkowy sposób nie jest chroniona w przypadku zdarzeń drogowych. Założeniem planu jest przypomnienie im podstawowych przepisów ruchu drogowego oraz zwiększenie świadomości, na jakie zagrożenia są narażeni. Plan Priorytetowego działania realizowany jest przy współpracy z członkami społeczności lokalnej, samorządami lokalnymi oraz podmiotami pozapolicyjnymi.

W związku z tym dzielnicowy podjął współpracę z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Budrach i zorganizował konkurs plastyczny „Włącz trzeźwe myślenie na drodze”. Celem konkursu było uświadomienie uczniom dwóch szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy Budry, jakie zagrożenie dla nich niesie niewłaściwe korzystanie z dróg oraz jakie zagrożenie stwarzają nietrzeźwi kierowcy. Dzieci i młodzież z ogromnym zapałem przystąpiły do ogłoszonego konkursu.

W czwartek (24.06.2021) w Szkole Podstawowej w Sobiechach oraz Szkole Podstawowej w Więckach odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród zwycięzcom konkursu. Każdy z uczestników otrzymał również nagrodę pocieszenia. Nie obyły się również bez nagród dla dyrektorów szkół, którzy zmotywowali dzieci do wzięcia udziału w rywalizacji. Nagrody zostały ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Budrach, a wręczone przez nadkom. Marcina Karmowskiego Komendanta Powiatowego Policji w Węgorzewie oraz Józefa Markiewicza Wójta Gminy Budry. Na koniec spotkania węgorzewscy funkcjonariusze skierowali jeszcze kilka słów do dzieci jak bezpiecznie spędzić czas wakacji oraz promowali akcję ,,Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.

(af/tm)

 • Uczestnicy spotkania z okazji rozstrzygnięcia konkursu
  Uczestnicy spotkania z okazji rozstrzygnięcia konkursu
 • Uczestnicy spotkania z okazji rozstrzygnięcia konkursu
  Uczestnicy spotkania z okazji rozstrzygnięcia konkursu
 • Uczestnicy spotkania z okazji rozstrzygnięcia konkursu
  Uczestnicy spotkania z okazji rozstrzygnięcia konkursu
 • Uczestnicy spotkania z okazji rozstrzygnięcia konkursu
  Uczestnicy spotkania z okazji rozstrzygnięcia konkursu
Powrót na górę strony