Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przejdźmy przez to razem! Nowe przepisy dla pieszych i kierowców

Od 1 czerwca 2021 r. wchodzą w życie przepisy zwiększające bezpieczeństwo pieszych na drogach, ujednolicające dopuszczalną prędkość na obszarze zabudowanym, a także obligujące kierujących pojazdami do zachowania minimalnego odstępu między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych. Dla zwiększenia ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych ustawodawca doprecyzował przepisy dotyczące zachowania kierujących pojazdami. Co jeszcze się zmieni? Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami.

Piesi - nowe prawa

Wprowadzone zmiany sprawiły, że każdy pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Wyjątkiem jest tramwaj: przed tym pojazdem pieszy pierwszeństwo ma tylko wtedy, gdy znajdzie się już na przejściu dla pieszych.

Piesi –  nowe obowiązki

Nowo wprowadzone przepisy nie zwalniają pieszych z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz korzystania z przejścia dla pieszych. W dalszym ciągu zabrania się także pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych.

Istotną zmianą w znowelizowanych przepisach jest zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

Kierowcy – obowiązki wobec pieszych

Przepisy regulują zachowania kierujących pojazdami względem osób pieszych. Kierowcy pojazdów są obwiązani do obserwowania nie tylko przejścia, ale także jego okolicy. Ich obowiązkiem jest zachowanie szczególnej ostrożności oraz zmniejszenie prędkości tak, by nie narazić na niebezpieczeństwo  pieszego znajdującego się na przejściu  lub wchodzącego na przejście. Kierujący tramwajem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu

Przejdźmy przez to razem!

Zarówno pieszy, jak i kierowca mają rzeczywisty wpływ na to, co zdarzy się na przejściu dla pieszych. Tak niewiele trzeba, by przejścia stały się bezpieczne. Wystarczy, by obie grupy - piesi jak i kierowcy - zastosowali się do trzech prostych zasad.

Przed przejściem:

  • zwolnij
  • rozejrzyj się
  • przejdź/ przejedź bezpiecznie

Pozostałe zmiany w ruchu drogowym

Poniżej prezentujemy krótką animację przygotowaną przez policjantów WRD KWP w Olsztynie, która w przystępny sposób opisuje zakres wprowadzonej nowelizacji.

Oprócz tych wspomnianych powyżej, w filmie zaprezentowane zostały jeszcze dwie istotne zmiany przepisów. Pierwszą jest ujednolicenie dopuszczalnej administracyjnie prędkości w obszarze zabudowanym. Podobnie jak w pozostałych krajach Unii Europejskiej, w obszarze zabudowanym prędkością obowiązującą zarówno w dzień jak i w nocy jest prędkość 50 km/h.

Kolejna zmiana dotyczy ruchu pojazdów na drogach ekspresowych oraz autostradach. Zgodnie z nowelizacją kierujący pojazdem zobowiązany jest zachować odstęp od poprzedzającego pojazdu wynoszący minimum połowę wartości aktualnej prędkości wyrażony w metrach. Pomóc w zachowaniu tej odległości może tzw. „zasada trzech sekund” omówiona w filmie.

Zachęcamy do zapoznania się z nagraniem, które można również pobrać z załącznika na dole strony.

Film rozpoczyna logotyp w kształcie policyjnej gwiazdy z napisem Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie. Kolejne ujęcia zawierając animację, na której widoczna jest droga oraz poruszające się nią animowane pojazdy, a także znaki drogowe, symbol pieszego oraz tablice informacyjne. Lektor omawia przedstawione sytuacje, wykorzystując do tego tekst, który został zamieszczony w komunikacie. Film kończy plansza z logo i napisem Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie.

(mk/tz/tm)

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony