Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Liczył, że uniknie odpowiedzialności nie stawiając się na przesłuchanie – został zatrzymany

Wśród wielu różnych czynności policyjnych, które na co dzień wykonują funkcjonariusze, jest również zatrzymywanie osób poszukiwanych. Osoby te rzadko czekają na funkcjonariuszy w swoich domach. Często celowo ukrywają się, zmieniają miejsca pobytu, aby utrudnić lub wydłużyć wykonanie czynności karnych lub administracyjnych ze swoim udziałem. I tak było w przypadku 29-letniego mieszkańca gminy Budry. Mężczyzn został zatrzymamy podczas interwencji domowej, ponieważ od 4 miesięcy ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości uniemożliwiając zakończenie postępowania niealimentacyjnego.

We wtorek (23.03.2021r.) około godziny 20:00 węgorzewscy policjanci interweniowali w jednej z rodzin na terenie gminy Budry. Powodem interwencji była awantura domowa. W trakcie wykonywanych czynności funkcjonariusze legitymowali wszystkich uczestników interwencji. Okazało się, że jeden z nich 29-latek jest od 4 miesięcy poszukiwany przez Prokuraturę Rejonową w Kętrzynie. Mężczyzna nie stawił się na przesłuchanie, w związku z niewywiązywaniem się z obowiązku alimentacyjnego. Policjanci zatrzymali poszukiwanego i w środę (24.03.2021r.) zostaną wykonane z nim czynności.

Czym jest niealimentacja? To przestępstwo opisane w art. 209 kodeksu karnego, polegające na uchylaniu się przez sprawcę od ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego. Do przestępstwa dochodzi, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące.
Ściganie przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego. Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie przestępstwa odbywa się z urzędu.

(af/kh)

Powrót na górę strony