Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowy w trosce o swoich mieszkańców pozyskał fundusze na zakup 1100 odblasków

W trosce o zwiększenie bezpieczeństwa na drodze, szczególnie tych najmniej chronionych uczestników ruchu, czyli pieszych, rowerzystów i motorowerzystów, dzielnicowy asp. Paweł Pietrasz postanowił wziąć sprawę w swoje ręce. Konstruując plan działań priorytetowych w pierwszym półroczu 2021 roku, za swój cel postawił zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego swojego rejonu. W związku z tym wystąpił do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Budrach, gdzie pozyskał środki finansowe na zakup 1100 sztuk elementów odblaskowych.

Na podstawie zdiagnozowanych oczekiwań społecznych oraz analizy zagrożenia w rejonie, każdy dzielnicowy przygotowuje plan działania priorytetowego, który jest realizowany w półrocznych cyklach. Taka forma działań jest wykonywana od 2016 roku, kiedy to zostało wydane Zarządzenie Nr 5 Komendanta Głównego Policji w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych.

Dzielnicowy asp. Paweł Pietrasz konstruując swój plan działań priorytetowych postawił sobie za cel zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie gminy Budry. Diagnoza, sporządzenie i wdrożenie planu są oparte na szerokiej współpracy z mieszkańcami oraz przedstawicielami samorządów. Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców na podległym terenie, w związku z realizowanym planem priorytetowym dzielnicowy postanowił wyposażyć mieszkańców gminy Budry w elementy odblaskowe. Z jego inicjatywy Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Budrach przeznaczyła środki finansowe na zakup 1100 sztuk opasek odblaskowych. Zakupione elementy zostały już przekazane na ręce dzielnicowego asp. Pawła Pietrasz, skąd następnie trafią do mieszkańców podległego mu rejonu.

(af/tm)


 

  • Dzielnicowy odbiera zakupione odblaski
    Dzielnicowy odbiera zakupione odblaski
Powrót na górę strony