Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci przed zbliżającymi się światami spotykają się z uczniami

Czas Świąt to czas zabawy i odpoczynku od nauki. Dlatego policjanci z Iławy korzystając z tych ostatnich dni nauki rozpoczęli cykl spotkań dotyczących bezpieczeństwa podczas przerwy świątecznej jak i ferii zimowych.

Już niedługo Święta Bożego Narodzenia. W szkołach zabrzmi ostatni dzwonek i dzieci oraz młodzież z całego powiatu iławskiego rozpoczną ferie świąteczne. W związku z tym policjanci rozpoczęli cykl spotkań z dziećmi i młodzieżą przypominając o zagrożeniach, z którymi mogą się spotkać podczas zimowych zabaw. Asp. Joanna Kwiatkowska na spotkaniu omawiała,  jak należy zachowywać się podczas pobytu w domu i poza nim bez opieki rodziców. Policjantka poinformowała dzieci, o tym, że nie wolno przyjmować od obcych jakichkolwiek prezentów i słodyczy, oddalać się z obcym z miejsca zabaw czy wsiadać do pojazdów kierowanych przez nieznajomych. Przypomniała także, aby podczas nieobecności rodziców w domu dzieci nikomu nie otwierały drzwi. Jeżeli spadnie śnieg należy również pamiętać o bezpieczeństwie podczas zabawy na śniegu i lodzie. Asp. Joanna Kwiatkowska omówiła z uczestnikami spotkań dlaczego zjeżdżanie na sankach lub nartach ze wzniesień położnych w pobliżu akwenów lub dróg jest bardzo niebezpieczne. Policjantka poinformowała  również, że wchodzenie i ślizganie się po lodzie naturalnych akwenów oraz ślizganie się na ulicach gdzie istnieje możliwość wpadnięcia pod nadjeżdżające pojazdy jest bardzo niebezpieczne. Przypomniała, że rzucanie zbitym śniegiem lub śnieżką z kamieniem, może wyrządzić komuś krzywdę, a zdarzały się już takie sytuacje kiedy to potrzebna była interwencja lekarza. Niebezpieczne jest również rzucanie śnieżkami w jadące samochody. Śniegowa kula może wybić szybę lub przestraszyć kierowcę, który w następstwie może wykonać niewłaściwy manewr i spowodować wypadek. Policjantka przypomniała również, że zgodnie z Ustawą o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym sprzedaż wyrobów pirotechnicznych osobom niepełnoletnim  jest zabronione, a nieostrożne obchodzenie się z takimi wyrobami może spowodować bardzo poważne konsekwencje - od ciężkiego uszczerbku na zdrowiu po śmierć.  
Ferie świąteczne to przede wszystkim czas radości, wolności i swawoli.  Aby minęły one szczęśliwie i bez przykrych „niespodzianek” rodzice oraz opiekunowie muszą również zadbać o bezpieczeństwo swoich dzieci.

(jk/rj)

  • spotkanie policjantki i pedagog z uczniami
  • spotkanie policjantki i pedagog z uczniami
  • spotkanie policjantki i pedagog z uczniami