Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

W trosce o lepszą przyszłość - policyjne spotkania z dziećmi i młodzieżą

Policjanci wiele pracy i czasu poświęcają na działania profilaktycznie skierowane do młodzieży. W myśl zasady lepiej zapobiegać niż leczyć, podczas licznych spotkań informują młodzież o zagrożeniach z jakimi będą musieli się zmierzyć i tłumaczą w jaki sposób wybrać odpowiednie rozwiązania, by się takim zagrożeniom przeciwstawić. Przy okazji promują także zawód policjanta, jako jeden z możliwych wyborów przyszłej drogi zawodowej.

Działdowo: „Noc Wolontariusza” Caritas z udziałem działdowskiej policji

W piątek (25.10.2019) wieczorem policjantki z działdowskiej komendy policji przebywały na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Działdowie, gdzie spotkały się z uczestnikami Nocy Wolontariusza. Działania zostały zorganizowane przez działdowski Caritas w ramach projektu „Wolontariusze Szkolnych Kół Caritas dla bezpieczeństwa w środowisku szkolnym i senioralnym”. Zaproszeni do współpracy funkcjonariusze straży miejskiej, straży pożarnej i policji przeprowadzili z uczestnikami „Nocy” spotkania, podczas których rozmawiali z nimi o bezpieczeństwie. Policjantki podczas spotkań z wolontariuszami poruszyły temat odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, zachowania się w sytuacji zagrożenia oraz problem dopalaczy i narkotyków. Uczestnicy spotkań zadawali sporo pytań związanych z niewłaściwym zachowaniem osób młodych chcąc dowiedzieć się, jakie są tego skutki i konsekwencje dla osób je popełniających. Policjantki przestrzegały wolontariuszy przed sięganiem po substancje niewiadomego składu i pochodzenia oraz zachowaniem ostrożności podczas kontaktu z osobami nowo poznanymi.

 • Uczestnicy Nocy Wolontariatu podczas spotkania z policjantkami
  Uczestnicy Nocy Wolontariatu podczas spotkania z policjantkami
 • Uczestnicy Nocy Wolontariatu podczas spotkania z policjantkami
  Uczestnicy Nocy Wolontariatu podczas spotkania z policjantkami
 • Uczestnicy Nocy Wolontariatu podczas spotkania z policjantkami
  Uczestnicy Nocy Wolontariatu podczas spotkania z policjantkami
 • Uczestnicy Nocy Wolontariatu podczas spotkania z policjantkami
  Uczestnicy Nocy Wolontariatu podczas spotkania z policjantkami
 • Uczestnicy Nocy Wolontariatu podczas spotkania z policjantkami
  Uczestnicy Nocy Wolontariatu podczas spotkania z policjantkami
 • Uczestnicy Nocy Wolontariatu podczas spotkania z policjantkami
  Uczestnicy Nocy Wolontariatu podczas spotkania z policjantkami

Uczestnicy spotkań obejrzeli spot „Narkotyki i dopalacze zabijają” i film „Bezpieczna droga” przedstawiający zasady właściwego zachowania się na drodze, podczas podróży samochodem czy spotkań z osobami obcymi. Młodzież dowiedziała się w jaki sprzęt i narzędzia wyposażony jest policjant do służby patrolowej. Wolontariusze przymierzali policyjne czapeczki i kamizelki oraz sprawdzali zastosowanie policyjnych kajdanek. Na zakończenie spotkań policjantki wręczyły wszystkim uczestnikom spotkań odblaskowe opaski a organizatorzy „Nocy Wolontariusza” wręczyli policjantkom podziękowania i upominki w postaci figurek Aniołów.

Lidzbark Warmiński: Policyjne spotkania z uczniami

Policjantka z lidzbarskiej komendy mł. asp. Katarzyna Chomej została zaproszona do lidzbarskiej „czwóreczki”. Policyjny profilaktyk wzięła udział w Turnieju Integracyjnym z uczniami. Policjantka dostosowała tematykę zajęć do wieku uczniów. Z dziećmi z klas I – III omówiono problematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, właściwego korzystania z dróg, konieczności wyposażania się w odblaski oraz ostrożności podczas kontaktu z osobami nieznajomymi oraz jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się o pomoc w sytuacji zagrożenia. W klasach starszych  przybliżone zostały kwestie związane z demoralizacją oraz przestępczością nieletnich łącznie z konsekwencjami, jakie grożą młodym ludziom za łamanie prawa. Policjantka omówiła zagrożenia związane z Internetem, narkotykami, dopalaczami i poruszyła tematykę handlu ludźmi. Podczas panelu dyskusyjnego „Kim chciałbyś być”? mł.asp. Chomej opowiadała o policyjnej służbie, jak wygląda rekrutacja oraz jakie trzeba spełnić warunki i kryteria by móc w przyszłości wybrać zawód policjanta.

 • Spotkanie z lidzbarską policjantką
  Spotkanie z lidzbarską policjantką
 • Spotkanie z lidzbarską policjantką
  Spotkanie z lidzbarską policjantką
 • Spotkanie z lidzbarską policjantką
  Spotkanie z lidzbarską policjantką

Nidzica: Razem z dziećmi rozmawialiśmy o bezpieczeństwie i Policji

We wtorek (22.10.2019) i piątek (25.10.2019) nidziccy funkcjonariusze spotkali się z uczniami klasy IIB ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Nidzicy, przedszkolakami i dziećmi z „zerówki” ze Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym oraz z Oddziałem Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Napiwodzie. Tematem spotkań było przybliżenie pracy policjanta, prezentacja wyposażenia służbowego wykorzystywanego przez funkcjonariuszy w codziennej służbie oraz istota korzystania z elementów odblaskowych w ruchu drogowym. Podczas wizyty policjanci przypomnieli podstawowe zasady bezpieczeństwa a dzieci wzbogaciły się o wiedzę jak bezpiecznie zachować się na drodze. Ponadto uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadawali pytania, przytaczali sytuacje, z którymi się spotkali. Na koniec odwiedzin każde dziecko otrzymało odblask, maskotkę lub wykonało odciski palców. Odblaski, kamizelki odblaskowe zaleca się dla wszystkich użytkowników dróg a w szczególności rowerzystów i pieszych. Widoczny uczestnik ruchu jest bezpieczniejszy na drodze. Przypominamy, że każdy pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. Za brak odblasku policjanci mogą nas ukarać mandatem karnym w wysokości do 100 zł. Nie wstydźmy się być widoczni – nie wstydźmy się być bezpieczni.

 • Spotkanie dzieci z policjantami z Nidzicy
  Spotkanie dzieci z policjantami z Nidzicy
 • Spotkanie dzieci z policjantami z Nidzicy
  Spotkanie dzieci z policjantami z Nidzicy
 • Spotkanie dzieci z policjantami z Nidzicy
  Spotkanie dzieci z policjantami z Nidzicy
 • Spotkanie dzieci z policjantami z Nidzicy
  Spotkanie dzieci z policjantami z Nidzicy
 • Spotkanie dzieci z policjantami z Nidzicy
  Spotkanie dzieci z policjantami z Nidzicy
 • Spotkanie dzieci z policjantami z Nidzicy
  Spotkanie dzieci z policjantami z Nidzicy

Nowe Miasto Lubawskie: Lekcje w klasie mundurowej

Policjanci z nowomiejskiej komendy w ramach współpracy z Liceum Ogólnokształcącym Służb Mundurowych w Bielicach prowadzą cykl zajęć w postaci wykładów. Wszystko po to, by stworzyć młodym ludziom, którzy swoją przyszłość wiążą ze służbami mundurowymi takie warunki kształcenia, by w sposób profesjonalny mogli zapoznać się ze specyfiką danego zawodu. W Liceum Ogólnokształcącym Służb Mundurowych w Bielicach kolejne klasy o profilu mundurowym rozpoczęła swoją edukację. Oferta edukacyjna skierowana jest do uczniów, którzy swoją przyszłość wiążą ze służbą w policji, wojsku, straży pożarnej, służbie celnej lub w innych formacjach mundurowych. Podstawowym celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W trakcie dwugodzinnego wykładu licealiści mogli zapoznać się ze specyfiką służby w Policji. Uczniowie klasy pierwszej poznali strukturę nowomiejskiej komendy oraz charakterystykę i zadania poszczególnych wydziałów. Zapoznali się także z zasadami rekrutacji i etapami postępowania kwalifikacyjnego, które należy przejść by zostać policjantem. Podczas kolejnych spotkań licealiści będą mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach pokazowych zorganizowanych na terenie jednostki Policji, poznają ceremoniał i musztrę policyjną, a także będą brali udział w tematycznych zajęciach dydaktycznych mających na celu podnoszenie ich świadomości prawnej i społecznej za stan bezpieczeństwa publicznego.

 • Spotkanie młodzieży z policjantką z Nowego Miasta Lubawskiego
  Spotkanie młodzieży z policjantką z NML

Szczytno: Policjanci promowali zawód policjanta

W piątek (25.10.2019) oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Szczytnie – asp. szt. Anna Walerzak oraz policyjny profilaktyk st. post. Joanna Manelska spotkały się z uczniami Zespołu Szkół nr 3 w Szczytnie w ramach „Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery”, podczas którego młodzież ma okazję porozmawiać z przedstawicielami różnych zawodów, profesji. Na spotkaniu mundurowi rozmawiali o perspektywach, jakie daje służba w policji. Uczniom przedstawiono wymogi, jakie musi spełnić kandydat na policjanta, jak również został omówiony proces rekrutacji. Funkcjonariuszki opowiedziały młodzieży o swojej ciekawej, pełnej wyzwań pracy. Zaakcentowały przy tym, że decydując się na pracę w policji ważna jest chęć niesienia pomocy, ale również odporność psychiczna, dodając, że od policjantów wymaga się odpowiednich predyspozycji, rzetelności i sumienności. Znaczną część spotkania policjantki poświęciły warunkom i kryteriom, jakie kandydat do służby w policji powinien spełniać, aby móc ubiegać się o przyjęcie do tej formacji. Wykorzystano okazję, by przekazać uczniom informacje na temat procesu postępowania kwalifikacyjnego, jego poszczególnych etapów, wymagań oraz miejscu składania dokumentów i terminach przyjęć do policji. Podkreślano, że praca w Policji umożliwia kontakt z innymi ludźmi, że jest to zajęcie dla tych, którzy chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia. Podczas spotkania omówiono strukturę organizacyjną policji, zadania, a także uprawnienia funkcjonariuszy policji. Na prośbę uczestników, policjantki opowiedziały przebieg swoich najciekawszych interwencji. 

 • Spotkanie młodzieży z policjantką ze Szczytna
  Spotkanie młodzieży z policjantką ze Szczytna
 • Spotkanie młodzieży z policjantką ze Szczytna
  Spotkanie młodzieży z policjantką ze Szczytna
 • Spotkanie młodzieży z policjantką ze Szczytna
  Spotkanie młodzieży z policjantką ze Szczytna

(tm)

Powrót na górę strony