Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

”Zostań policjantem” - udział kętrzyńskich policjantów w Targach Pracy i Edukacji

Kętrzyńscy funkcjonariusze wzięli udział w Targach Pracy i Edukacji, dzięki czemu tegoroczni maturzyści oraz mieszkańcy mogli zapoznać się z ofertą pracy w służbach mundurowych. Policjanci rozmawiali o wymaganiach stawianych kandydatom chcącym wstąpić do policji. Funkcjonariusze tłumaczyli także uczestnikom, jakie kwalifikacje preferowane są przy naborze.

Kolejna edycja Targów Pracy i Edukacji, które odbyły się w Zespole Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie przy współpracy z Młodzieżowym Centrum Kariery OHP pod honorowym patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, przyciągnęła dużą liczbę osób szukających zatrudnienia. Oczywiście w targach nie mogło zabraknąć oferty zatrudnienia w Policji. Pracownicy cywilni i mundurowi z kętrzyńskiej komendy przygotowali specjalne stoisko, przy którym można było uzyskać informację o warunkach służby, a także wymaganiach, które trzeba spełnić. Osoby zainteresowane otrzymały również przygotowane wcześniej materiały promocyjne. Młodzi ludzie, głównie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, wykazywali spore zainteresowanie kryteriami pracy, uposażaniem, jak i warunkami wstąpienia do służby. Na pytania młodzieży odpowiadali: Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie mł. insp. Marcin Piechota oraz Naczelnik wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego nadkom. Tomasz Jaruszewski.  

PRZYPOMINAMY - SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

•    obywatel polski o nieposzlakowanej opinii

•    nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

•    posiadający, co najmniej średnie wykształcenie

•    korzystający z pełni praw publicznych

•    posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować

•    dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Rekrutacja do służby w Policji odbywa się w sposób ciągły, zatem dokumenty można składać w dowolnym terminie. Wszelkie informacje na temat doboru i służby w policji znajdziesz na stronie www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl. m. in. strony internetowe miejscowych komend Policji.

(md/rj)

Powrót na górę strony