Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Olsztyn: Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny

Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny. Pod takim hasłem odbyło się spotkanie, w którym uczestniczył przedstawiciel olsztyńskiej policji. Funkcjonariusz mówił o bezpieczeństwie osób pieszych i rowerzystów, zwłaszcza seniorów. Działania te były prowadzone o zasięgu ogólnopolskim.

Wczoraj (18.10.2018r) Kierownik Referatu ds. Kontroli Ruchu Drogowego WRD KMP w Olsztynie wziął udział w akcji informacyjno-edukacyjnej pn. "Senior na drodze. Jestem świadomy - będę bezpieczny" Działania prowadzone o zasięgu ogólnopolskim, skierowane są do osób powyżej 60 roku życia, seniorów rowerzystów i seniorów pieszych. Organizatorem przedsięwzięcia jest Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury, a  działania patronatem objęła Policja.

Warsztaty polegały między  innymi na przeprowadzeniu wykładu skierowanego do seniorów 60+ w kontekście stanu bezpieczeństwa, jak również skutków społecznych wypadków drogowych i zwiększenia świadomości wśród uczestników ruchu drogowego. Grupa liczyła około 50 osób, która bardzo aktywnie uczestniczyła w wykładzie interaktywnym. Kierownik na wykładzie przedstawił kilka statystyk, które miały uświadomić jakie i w jakim zakresie występują zagrożenia i ich skutki.

Nadkomisarz Piotr Godlewski omówił również, w jaki sposób wpłynąć na bezpieczeństwo i jak tym samym ustrzec się przed sprawstwem lub uczestnictwem w zdarzeniu drogowym jako pieszy lub rowerzysta. Istotnym elementem było omówienie działalności Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa, ale także samego wpływu uczestników ruchu drogowego na bezpieczeństwo. Bo przecież bezpieczeństwa to nasza wspólna sprawa.

Policjant został bardzo miło przyjęty przez seniorów, którzy żywo zainteresowali się przedstawionym tematem. Wykład zaplanowany na 30 min, przedłużył się do 1,5 godziny.

 

pg/kw

Powrót na górę strony