Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bartoszyce/Olecko: Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii. Wizyta holenderskich policjantów u młodzieży i osób poszukujących pracy

Celem projektu realizowanego przez Komendę Główną Policji i Policję Holenderską pt. „Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii”, jest poszerzanie wiedzy na temat zagrożeń czyhających na migrantów zarobkowych w Holandii, w tym zagrożeń związanych z przestępstwem handlu ludźmi. Realizowane od 2014 roku polsko – holenderskie przedsięwzięcie to reakcja na wzrost liczby osób - ofiar wykorzystywanych do przymusowej pracy, także Polaków.

Bartoszyce:

Wczoraj, (10.09.18r.), w Bartoszycach w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i w Powiatowym Urzędzie Pracy, holenderscy policjanci przestawili jak wygląda sytuacja na holenderskim rynku pracy. Mówili o prawach przysługujących pracownikom w ich kraju,
a szczególnie o zagrożeniach czyhających na migrantów zarobkowych. Policjantki przedstawiły jakie sankcje, przewiduje holenderskie prawo za popełnienie przestępstwa handlu ludźmi i na jaką pomoc może liczyć ofiara tego procederu. Podkreślały, że mianem handlu ludźmi określa się też ciężką, często słabo płatną pracę w sytuacji gdy z różnych powodów nie można z niej zrezygnować.

Funkcjonariuszki omawiały procedury, jakie obowiązują policjantów w sytuacji podejrzenia, że mają do czynienia z ofiarą handlu ludźmi, wyjaśniły, że pokrzywdzony w takiej sytuacji ma szeroką pomoc min., prawo do darmowego trzymiesięcznego zakwaterowania
w bezpiecznym miejscu.

W spotkaniach ze strony holenderskiej brały udział Irena de Ruig – specjalistka do spraw problematyki migracyjnej z garnizonu Oost Nederlands i Perta Casteleijn – specjalistka Wydziału do Walki z Handlem Ludźmi z garnizonu Haaglander, oraz mł. asp. Szymon Kapusta – specjalista Biura Prewencji KGP.

Wizyta holenderskiej delegacji była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Starosty Bartoszyckiego.

 

 

Olecko:

Komenda Powiatowa Policji w Olecku przystąpiła do realizacji projektu „Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa - praca w Holandii”, którego głównym celem jest zapobieganie handlowi ludźmi. Wczoraj w sali kina ROK uczniowie klas maturalnych oraz przedstawiciele służb pomocowych dowiedzieli się jakie zagrożenia mogą czyhać  na osoby podejmujące pracę w Holandii. Irena de Ruig – specjalistka do spraw migracji zarobkowej z garnizony Oost Nederlands i Petra Casteleijn – specjalistka Wydziału do walki z Handlem Ludźmi z garnizonu Haaglanden omawiały zagadnienia dotyczące sytuacji na holenderskim rynku pracy, praw przysługujących pracownikom w tym kraju, zagrożeń czyhających na migrantów zarobkowych oraz prawnych sankcji przewidzianych w Holandii za popełnienie przestępstwa handlu ludźmi.

 

(mk/rj)

Powrót na górę strony