Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowe Miasto Lub.: Konferencja "Być cyfrowobezpiecznym"

W Sali Multimedialnej Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku odbyła się konferencja pod nazwą „Być cyfrowobezpiecznym". Wpisuje się ona w realizację jednego z kierunków polityki oświatowej, dotyczącego bezpieczeństwa w Internecie i odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych. Prelegentem konferencji był mł. insp. Leszek Róziecki Naczelnik Wydziału do walki z Cybeprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Wczoraj (09.04.2018) w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku odbyła się konferencja poświęcona bezpieczeństwu w sieci, pod nazwą "Być cyfrowobezpiecznym". Temat ten jest jednym z kierunków polityki oświatowej naszego państwa. Konferencja była poświęcona bezpieczeństwu w Internecie i odpowiedzialnemu korzystaniu z mediów społecznościowych. Do udziału w niej zostali zaproszeni policjanci, pedagodzy, dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie oraz inne zainteresowane tym zagadnieniem osoby. Jednym z trzech prelegentów konferencji był mł. insp. Leszek Róziecki Naczelnik Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Naczelnik przybliżył zebranym drogę od cyeberprzestępstwa do ukarania sprawcy. Mówił o przestępstwach popełnianych przy użyciu nowoczesnych mediów oraz o tym, w jaki sposób reagować w przypadku wystąpienia cyberprzestępstwa. Jako kolejny wystąpił Jan Bielaszka – ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa w sieci, który poruszył kwestie faktycznego i technicznego bezpieczeństwa w świecie cyfrowym. Ostatnim prelegentem konferencji była adwokat Malwina Treder, mówiąca o prawie autorskim w pracy nauczyciela. Po wystąpieniach gości miały miejsce warsztaty prowadzone przez fundację, dotyczące bezpieczeństwu i prywatności w sieci oraz panel dyskusyjny dla dyrektorów i nauczycieli, a także prezentacja Standardów Bezpieczeństwa.

 • Uczestnicy spotkania #1
  Uczestnicy spotkania #1
 • Uczestnicy spotkania #2
  Uczestnicy spotkania #2
 • Uczestnicy spotkania #3
  Uczestnicy spotkania #3
 • Uczestnicy spotkania #4
  Uczestnicy spotkania #4
 • Uczestnicy spotkania #5
  Uczestnicy spotkania #5
 • Uczestnicy spotkania #6
  Uczestnicy spotkania #6

Wszyscy uczestnicy konferencji byli zgodni co do tego, że temat Bezpieczeństwa w sieci jest niezwykle istotny w dzisiejszej rzeczywistości i wszyscy jesteśmy za to bezpieczeństwo odpowiedzialni. Dlatego powinniśmy znać obowiązujące przepisy prawne i stosować się do nich oraz edukować innych w zakresie ich obowiązywania.

(lm/tm)

Powrót na górę strony