Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Odprawa roczna policjantów z garnizonu warmińsko-mazurskiego

Inspektor Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie podsumował 2017 rok. Jak wynika z raportu, stan bezpieczeństwa i wyniki pracy warmińsko-mazurskich policjantów są lepsze aniżeli te z ubiegłego roku. Pozytywnej pracy naszych policjantów przysłuchiwali się zaproszeni goście, a byli nimi m.in. Wicewojewoda Sławomir Sadowski, członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcin Kuchciński oraz przedstawiciele Prokuratur Okręgowych w Olsztynie, Elblągu i Suwałkach.

Sławomir Sadowski Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski, Marcin Kuchciński członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Prokurator - Zbigniew Czerwiński z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, Prokurator Hanna Lewczuk z Prokuratury Okręgowej w Suwałkach, przedstawiciel Prokuratury Okręgowej z Elbląga – Jan Hrybek, Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. Marek Fałdowski oraz Przewodniczący WMZW NSZZP w Olsztynie nadkom. Sławomir Koniuszy uczestniczyli w odprawie rocznej garnizonu warmińsko-mazurskiego.

1139 popełnionych przestępstw mniej niż w roku 2016 – to jeden z najistotniejszych wniosków wynikający z liczbowego zestawienia podsumowującego ubiegłoroczną pracę policjantów z Warmii i Mazur.

W środę (10.01.2018 r.) Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek w swoim wystąpieniu podczas odprawy podsumowującej ubiegły rok, omówił efekty pracy podległych mu policjantów.

Warmińsko-mazurski garnizon policji liczy 19 komend miejskich i powiatowych, służbę w nim pełni 3485 funkcjonariuszy. W 2017 roku do służby przyjęto 126 nowych funkcjonariuszy. Na rok 2018 zaplanowano dobór kolejnych 75.

W 2017 roku funkcjonariusze stwierdzili  na terenie woj. warmińsko-mazurskiego 17825 przestępstw co oznacza, że było ich mniej o 1139 niż w ciągu całego 2016 roku.

Stwierdzona liczba przestępstw w poszczególnych kategoriach:

 

2015
 

2016
 

2017

Przestępstwa kryminalne

21076

18964

17825

Uszczerbek na zdrowiu

769

725

634

Bójki i pobicia

369

326

291

Kradzieże cudzej rzeczy

4835

4214

3501

Rozboje, kradzieże rozbójnicze, wymuszenia

364

264

245

Kradzieże z włamaniem

3735

2909

2740

Kradzież samochodu i poprzez  włamanie

252

218

236

Uszkodzenie rzeczy

1898

1814

1522

 

Omawiając kwestie kryminalne, Komendant wspomniał o naszych funkcjonariuszach, którzy reprezentowali garnizon warmińsko-mazurski na zawodach ogólnopolskich w 2017 roku, podczas III edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2017”.

Osiągnięte przez policjantów wyniki przedstawiają się następująco:

Najlepsza drużyna służby kryminalnej:                                 II miejsce

Najlepszy policjant sprawujący nadzór na pracą d-ś:           I miejsce

Najlepszy policjant dochodzeniowo-śledczy:                       II miejsce

Najlepszy policjant techniki kryminalistycznej:                    III miejsce

Najlepszy policjant operacyjno-rozpoznawczy:                    V miejsce

 Komendant omówił także  stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

2015
 

2016
 

2017

Przestępstwa drogowe

3490

3478

3268

Prowadzenie poj. w stanie nietrzeźwości

2680

2579

2418

Liczba zabitych

140

158

118

Liczba wypadków drogowych

1542

1623

1446

Ranni w wypadkach drogowych

1878

2019

1714

Liczba wypadków w zależności od rodzaju zdarzenia

1-najechanie na pieszego, 2-zderzenie poj. boczne, 3-najechanie na drzewo)

1-308

2-335

3-219

1-341

2-326

3-246

1-310

2-301

3-198

Wypadki z udziałem pieszych

320

353

317

Wypadki spowodowane przez nietrzeźwych

120

143

104

 

W 2017 roku policjanci z pionu ruchu drogowego wykonali 186657 służb. W PORÓWNANIU DO 2016 R., W 2017 R. GARNIZON WARMIŃSKO – MAZURSKI WYKONAŁ WIĘCEJ  O 11 365 SŁUŻB.

W nowym roku policja warmińsko-mazurska zakłada m.in.:

Działania Policji skierowane na wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach

Zwiększenie liczby policjantów ruchu drogowego pełniących służbę na drodze.

Komendant Klimek odniósł się także do funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa:

Od początku funkcjonowania systemu KMZB tj. od 14 września 2016 roku liczba naniesionych zagrożeń na terenie garnizonu warmińsko – mazurskiego wynosi 19682 ( w tym prewencyjne-8026, ruch drogowy-11656).

Z tych zgłoszeń 11441-niepotwierdzone, 7040-potwierdzone. Największa liczba zgłoszeń dotyczyła;

- spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym (4762),

- przekraczania dopuszczalnej prędkości (4390),

- nieprawidłowe parkowanie (4158).

W tym miejscu należy insp. Tomasz Klimek odniósł się do sukcesu dzielnicowych z Warmii i Mazur. Nasi policjanci zajęli I miejsce w klasyfikacji drużynowej, w X Ogólnopolskich Zawodach Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku”, przeprowadzonych w Szkole Policji w Katowicach w dniach 18-20.10.2017 r. przez dzielnicowych:  mł.asp. Łukasza Grabczaka z Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach (indywidualnie zajął 5 miejsce) i  mł.asp. Artura Żejmo z Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie (indywidualnie zajął 8 miejsce).

W 2017 roku garnizon warmińsko-mazurski został zasilony kwotą 13,3 mln złotych z czego:

- 7,9 mln   z rezerw celowych

- 5,4 mln zwiększenia z budżetu

W 2017 roku wykonano m.in takie przedsięwzięcia.:

  • Odtworzono Posterunek Policji w Wydminach
  • zakup sprzętu i wyposażenia                      2,3  mln                     
  • remont i naprawa  poj. służbowych           619 tyś
  • remonty obiektów                                        3,7  mln

 

W 2018 roku planujemy:

- Budowę nowej Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach – opracowanie projektu technicznego, uzyskanie pozwolenia na budowę, ogłoszenie postępowania przetargowego na budowę obiektu. Termin realizacji – 2021r.

- Budowa nowego Komisariatu Policji w Korszach, termin realizacji grudzień 2019 roku.

- Budowa nowego Posterunku Policji w Dubeninkach i Małdytach-termin realizacji grudzień 2018 roku.

- Kolejne zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w bieżącym roku:

- Modernizacja i przebudowa budynku Policyjnej Izby Dziecka w Olsztynie;

- Budowa garnizonowej krytej strzelnicy na terenie kompleksu przy ul. Pstrowskiego 3 w Olsztynie;

- Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie - rozbudowa budynku administracyjnego Komendy Wojewódzkiej Policji przy ul. Partyzantów 6-8 – opracowanie dokumentacji technicznej;

- Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Elblągu – pozyskanie gruntu,  opracowanie dokumentacji technicznej;

- Rozpoczęcie prac studialnych (pozyskanie nieruchomości, opracowanie i zatwierdzenie programów inwestycyjnych) związanych z budową nowych Posterunku Policji w Łukcie, Iłowo-Osadzie, Jezioranach, Kolnie i Olsztynie.

Łączna wartość wydatków inwestycyjnych przewidzianych w budżecie na rok 2018 wynosi ponad 12,7 mln. zł.

Na koniec odprawy głos zabrali zaproszeni goście:

Wicewojewoda Sławomir Sadowski, który pogratulował wyników, pochwalił narzędzie jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wojewoda powiedział, że policjanci cieszą się w społeczeństwie dużym zaufaniem i ceni współpracę z policji z samorządami wszystkich szczebli. Życzył wzrostu szacunku ze strony społeczeństwa, zwiększenia środków, wyższych poborów, nagród i odznaczeń.

Przedstawiciel Marszałka Pan Marcin Kuchciński, również pogratulował wyników, podziękował za pracę na rzecz bezpieczeństwa i za codzienną współpracę samorządu z Policją. Zadeklarował także dalsze wspieranie finansowe ze strony Urzędu Marszałkowskiego.

Następnie głos zabrała Pani Prokurator Hanna Lewczuk z Prokuratury Okręgowej w Suwałkach. Podziękowała za zaproszenie na odprawę, za wyniki pracy i osiągnięcia policji warmińsko-mazurskiej. Stwierdziła, że dobre wyniki to dobra współpraca między prokuraturą a policją. Te dwa organy są od siebie zależne. Dobra praca policji przełożyła się na dobre wyniki prokuratury. Jako przykład dobrej współpracy na linii prokuratura-policja, podała Komendę Powiatową Policji w Ełku. Pani Prokurator Lewczuk, podziękowała komendantom w Ełku, Gołdapi i Olecku za dotychczasową dobrą współpracę. Jak wiemy od 1 stycznia 2017 roku komendy te zostały objęte nadzorem Prokuratury Okręgowej w Suwałkach.

Kolejną osobą, która zabrała głos był Prokurator Zbigniew Czerwiński z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Pan Czerwiński również podziękował za współpracę i stwierdził, że odkąd jest prokuratorem nigdy nie zdążyło się aby tak wielu postepowań zakończyć w jednym roku (220 postepowań zarejestrowanych w 2017 roku).

Ostatnią osobą z ramienia prokuratury, która zabrała głos był Pan  Jan Hrybek z Prokuratury Okręgowej w Elblągu. Tak jak poprzednicy innych prokuratur,  prokurator Hrybek stwierdził, że współpraca między policją, a prokuraturą od wielu lat jest  na najwyższym poziomie.

Na odprawie rocznej wystąpił również Przewodniczący WMZW NSZZP w Olsztynie nadkom. Sławomir Koniuszy. Na wstępie przewodniczący podziękował kadrze kierowniczej, a szczególnie policjantom za codzienną służbę. Zwrócił także uwagę na program modernizacji Policji i na wzrost środków. Nadkomisarz Koniuszy podkreśli pracę wyników prewencyjnych ale również zwrócił uwagę na niskie zarobki funkcjonariuszy oraz to, że wobec innych pracodawców jesteśmy mało konkurencyjni. Stwierdził również, że w dalszym ciągu będzie robił wszystko aby policjanci byli lepiej wynagradzani. Przewodniczący mówił także o przywróceniu systemu emerytalnego sprzed 2013 roku. Na koniec swojego wystąpienia nadkomisarz Sławomir Koniuszy złożył wszystkim najserdeczniejsze życzenia na Nowy Rok.

Dodatkowo wyniki pracy całej polskiej Policji podsumował w zastępstwie Komendanta Głównego Policji insp. Tomasz Klimek. Komendant podziękował  prokuraturze za  dobrą współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa w województwie warmińsko-mazurskim. Przekazał także wyrazy uznania za wykonaną pracę wszystkim policjantom. Komendant Klimek wyróżnił także Komendę Powiatową Policji w Ełku za wzorową pracę i wyniki. W nagrodę komendant z Ełku z rąk insp. Tomasza Klimka odebrał kluczyki do nowego nieoznakowanego radiowozu.

Kw/bp

 

 

Powrót na górę strony