Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Szkolenie policyjnych instruktorów taktyki i technik interwencji

Dwudziestu dwóch policyjnych instruktorów taktyki i technik interwencji z garnizonu warmińsko-mazurskiego wzięło udział w warsztatach zorganizowanych przez Zespół ds. Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Olsztynie. Głównym celem warsztatów było doskonalenie umiejętności oraz uzupełnienie i utrwalenie dotychczas opanowanej wiedzy związanej z problematyką skutecznego i właściwego przeprowadzania interwencji policyjnych.

Policjanci z Zespółu ds. Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Olsztynie do współpracy w realizacji szkolenia, które odbyło się 13 czerwca br. zaprosili instruktorów z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Wspólne przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki zawartemu w 2014 roku porozumieniu o współpracy pomiędzy KWP w Olsztynie i WSPol w Szczytnie, a przede wszystkim dzięki przychylności Komendanta - Rektora mł. insp. dr. Marka Fałdowskiego.

Zgodnie z założeniami warsztaty rozpoczęły się dwugodzinnym wprowadzeniem teoretycznym. W dużej mierze polegało ono na przypomnieniu i utrwaleniu wiedzy dotyczącej legalności, zasadności, optymalizacji i minimalizacji skutków użyciu środków przymusu bezpośredniego, będących na wyposażeniu indywidualnym policjantów garnizonu warmińsko-mazurskiego. Ponadto, omówiono problematykę organizacji i realizacji lokalnego doskonalenia zawodowego w obrębie poruszanej podczas szkolenia tematyki.

Drugi etap warsztatów dotyczył już zajęć praktycznych. Bogata wiedza praktyczna oraz posiadane umiejętności instruktorów KWP w Olsztynie i WSPol w Szczytnie pozwoliły na wszechstronne omówienie problematyki i zagadnień związanych z aktualnymi potrzebami związanymi z pełnioną służbą. Instruktorzy z WSPol w Szczytnie zaprezentowali nowe rozwiązania i sposoby skutecznego obezwładniania agresywnych osób. Dodatkowo, przypominano tematykę z zakresu:

 • transportowania osób z wykorzystaniem siły fizycznej,

 • obezwładniania napastników w trakcie napaści na funkcjonariusza,

 • stosowania kajdanek,

 • podnoszenia i transportowania osób z założonymi kajdankami,

 • sprawdzenia osoby pod kątem posiadania przez nią niebezpiecznych przedmiotów

 • użycia i zastosowania pałki służbowej

 

 • Uczestnicy szkolenia #1
  Uczestnicy szkolenia #1
 • Uczestnicy szkolenia #2
  Uczestnicy szkolenia #2
 • Uczestnicy szkolenia #3
  Uczestnicy szkolenia #3
 • Uczestnicy szkolenia #4
  Uczestnicy szkolenia #4
 • Uczestnicy szkolenia #5
  Uczestnicy szkolenia #5
 • Uczestnicy szkolenia #6
  Uczestnicy szkolenia #6
 • Uczestnicy szkolenia #7
  Uczestnicy szkolenia #7
 • Uczestnicy szkolenia #8
  Uczestnicy szkolenia #8
 • Uczestnicy szkolenia #9
  Uczestnicy szkolenia #9
 • Uczestnicy szkolenia #10
  Uczestnicy szkolenia #10
 • Uczestnicy szkolenia #11
  Uczestnicy szkolenia #11
 • Uczestnicy szkolenia #12
  Uczestnicy szkolenia #12
 • Uczestnicy szkolenia #13
  Uczestnicy szkolenia #13
 • Uczestnicy szkolenia #14
  Uczestnicy szkolenia #14
 • Uczestnicy szkolenia #15
  Uczestnicy szkolenia #15

 

Powyższe przedsięwzięcie wpisane zostało w planowany na rok 2017 wykaz tematów realizowanych m.in. przez instruktorów Zespołu ds. Doskonalenia Zawodowego WKiSz KWP w Olsztynie dla jednostek terenowych naszego garnizonu. Według założeń programowych będą to warsztaty cykliczne, które mają za zadanie przyczynić się do znacznej poprawy standardów szkoleń, tym samym, mają ujednolicić program zajęć realizowany przez instruktorów dla funkcjonariuszy poszczególnych komend miejskich i powiatowych.

(RR/TM)

Powrót na górę strony