Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ostróda: Policjantki z Holandii rozmawiały o problemie handlu ludźmi

W Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie odbyły się spotkania poświęcone przeciwdziałaniu handlu ludźmi, a także przestępstwom towarzyszącym temu zjawisku. W wyniku współpracy polskiej i holenderskiej policji zrealizowano projekt "Twoje bezpieczeństwo - nasza sprawa. Praca w Holandii". Policjantki z Holandii przekazywały treści edukacyjno-informacyjne związane z zagrożeniami jakie niosą za sobą wyjazdy zagraniczne, a także omawiali przypadki handlu ludźmi i pracy przymusowej.

Uczestnikami zorganizowanych dwóch spotkań - oprócz policjantów - była młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych w Ostródzie, nauczyciele, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Ostródzie, Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Urzędu Miasta, Powiatowego Urzędu Pracy oraz instytucji na co dzień pracujących z młodzieżą.

W trakcie spotkań przedstawicielka Komendy Głównej Policji podkom. Katarzyna Świątek, omówiła aspekty związane z problematyką handlu ludźmi, m. in. ogólny zarys zjawiska, dane statystyczne dot. przestępstw związanych z handlem ludźmi na terenie Polski oraz program współpracy między polską, a holenderską Policją w zakresie zwalczania handlu ludźmi.

Następnie głos zabrały przedstawicielki holenderskiej policji: Irena de Ruig - specjalistka ds. migracji zarobkowej z garnizonu Oost Nederland i Dorota Dines z Wydziału Przestępczości Migracyjnej i Handlu Ludźmi z garnizonu Haaglandem. Funkcjonariuszki omówiły przepisy prawne regulujące zatrudnienie cudzoziemców, konkretne przypadki handlu ludźmi i pracy przymusowej na terenie Holandii. Ponadto poruszyły tematy „Bezpieczny wjazd do pracy na terytorium Holandii”, „Gdzie szukać pomoc, gdy mamy do czynienia z nieuczciwym pracodawcą?”, „Jakie zarobki są realne przy zatrudnieniu obcokrajowca w Holandii?”, „Najczęstsze przypadki wykorzystywania Polaków przy pracy” oraz „Prawa i obowiązki w sytuacji podjęcia pracy w Holandii".

Spotkania miały na celu podniesienie  świadomości prawnej uczestników dotyczącej kwestii pracy w Holandii, by ograniczyć ilość przestępstw związanych z wyzyskiem, zmuszaniem do pracy, w tym również prostytucji. Dlatego zagraniczni goście mówili o  zagrożeniach i niebezpieczeństwach, na jakie narażone są osoby decydujące się na migrację zarobkową do Holandii.

Organizatorem przedsięwzięcia była Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Ostródzie.

(JK/TM)

 • Uczestnicy spotkania #1
 • Uczestnicy spotkania #2
 • Uczestnicy spotkania #3
 • Uczestnicy spotkania #4
 • Uczestnicy spotkania #5
 • Uczestnicy spotkania #6
 • Uczestnicy spotkania #7
 • Uczestnicy spotkania #8
 • Uczestnicy spotkania #9
 • Uczestnicy spotkania #10
 • Uczestnicy spotkania #11
 • Uczestnicy spotkania #12
 • Uczestnicy spotkania #13
 • Uczestnicy spotkania #14
 • Uczestnicy spotkania #15
Powrót na górę strony