Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KGP: Ogólnopolskie ćwiczenia "TARCZA 16" także na Warmii i Mazurach

Ponad 1500 osób planowanych jako uzupełnienie kadr policyjnych na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa, uczestniczyło wczoraj w ćwiczeniu pod kryptonimem „TARCZA 16”. Zaangażowano w nie 74 jednostki organizacyjne Policji, do których powołano rezerwistów, którzy uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych. Wśród wytypowanych jednostek znalazły się m.in. te z Ostródy, Olsztyna, Elbląga i Pisza.

Punktualnie o godzinie siódmej rano w 74 wytypowanych jednostkach Policji kraju rozpoczęły się wczoraj (18.09.2016) ćwiczenia obronne pn. TARCZA-16. To największe tego typu ćwiczenia w powojennej historii Policji, przeprowadzone przy współpracy administracji wojskowej. Inicjatorem i koordynatorem całość działań był Główny Sztab Policji KGP przy wsparciu Biura Finansów i  Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji.

Głównym założeniem ćwiczenia było praktyczne sprawdzenie mechanizmów i procedur powoływania rezerw osobowych do jednostek organizacyjnych Policji. Uczestnicy ćwiczenia poznali zadania, obowiązki i uprawnienia osób posiadających przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do służby w jednostce organizacyjnej Policji przewidzianej do militaryzacji. Zostali także zapoznani z zakresem przydzielonych zadań służbowych, podstawami prawnymi związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby, podstawami prawnymi, warunkami, zasadami i przypadkami stosowania środków przymusu bezpośredniego, zasadami prowadzenia ochrony obiektów, a także przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Policji. Poznawali także zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w ratowaniu zdrowia i życia poszkodowanych.

Ćwiczenie przeprowadzono w komendach powiatowych/miejskich i rejonowych Policji z zachowaniem koordynacyjnej roli komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji. Całość działań w ramach przedsięwzięcia była koordynowana przez Główny Sztab Policji KGP (obsadę Centrum Operacyjnego Komendanta Głównego Policji). W przedsięwzięciu uczestniczyli obserwatorzy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Generalnego  Rodzajów Sił Zbrojnych oraz jednostek organizacyjnych Policji.

Wśród jednostek wytypowanych do wzięcia udziału w działaniach znalazły się także te z Warmii i Mazur. Były to Komendy Miejskie Policji z Olsztyna i Elbląga, a także Komendy Powiatowe Policji z Ostródy i Pisza.

"TARCZA 16"  w Olsztynie

 • "TARCZA 16" w Olsztynie #1
  "TARCZA 16" w Olsztynie #1
 • "TARCZA 16" w Olsztynie #2
  "TARCZA 16" w Olsztynie #2
 • "TARCZA 16" w Olsztynie #3
  "TARCZA 16" w Olsztynie #3
 • "TARCZA 16" w Olsztynie #4
  "TARCZA 16" w Olsztynie #4
 • "TARCZA 16" w Olsztynie #5
  "TARCZA 16" w Olsztynie #5
 • "TARCZA 16" w Olsztynie #6
  "TARCZA 16" w Olsztynie #6
 • "TARCZA 16" w Olsztynie #7
  "TARCZA 16" w Olsztynie #7
 • "TARCZA 16" w Olsztynie #8
  "TARCZA 16" w Olsztynie #8
 • "TARCZA 16" w Olsztynie #9
  "TARCZA 16" w Olsztynie #9
 • "TARCZA 16" w Olsztynie #10
  "TARCZA 16" w Olsztynie #10
 • "TARCZA 16" w Olsztynie #11
  "TARCZA 16" w Olsztynie #11
 • "TARCZA 16" w Olsztynie #12
  "TARCZA 16" w Olsztynie #12

"TARCZA 16"  w Elblągu

 • "TARCZA 16" w Elblągu #1
  "TARCZA 16" w Elblągu #1
 • "TARCZA 16" w Elblągu #2
  "TARCZA 16" w Elblągu #2
 • "TARCZA 16" w Elblągu #3
  "TARCZA 16" w Elblągu #3
 • "TARCZA 16" w Elblągu #4
  "TARCZA 16" w Elblągu #4
 • "TARCZA 16" w Elblągu #5
  "TARCZA 16" w Elblągu #5
 • "TARCZA 16" w Elblągu #6
  "TARCZA 16" w Elblągu #6
 • "TARCZA 16" w Elblągu #7
  "TARCZA 16" w Elblągu #7
 • "TARCZA 16" w Elblągu #8
  "TARCZA 16" w Elblągu #8
 • "TARCZA 16" w Elblągu #9
  "TARCZA 16" w Elblągu #9
 • "TARCZA 16" w Elblągu #10
  "TARCZA 16" w Elblągu #10
 • "TARCZA 16" w Elblągu #11
  "TARCZA 16" w Elblągu #11
 • "TARCZA 16" w Elblągu #12
  "TARCZA 16" w Elblągu #12
 • "TARCZA 16" w Elblągu #13
  "TARCZA 16" w Elblągu #13
 • "TARCZA 16" w Elblągu #14
  "TARCZA 16" w Elblągu #14
 • "TARCZA 16" w Elblągu #15
  "TARCZA 16" w Elblągu #15
 • "TARCZA 16" w Elblągu #16
  "TARCZA 16" w Elblągu #16
 • "TARCZA 16" w Elblągu #17
  "TARCZA 16" w Elblągu #17

"TARCZA 16"  w Ostródzie

 • "TARCZA 16" w Ostródzie #1
  "TARCZA 16" w Ostródzie #1
 • "TARCZA 16" w Ostródzie #2
  "TARCZA 16" w Ostródzie #2
 • "TARCZA 16" w Ostródzie #3
  "TARCZA 16" w Ostródzie #3
 • "TARCZA 16" w Ostródzie #4
  "TARCZA 16" w Ostródzie #4
 • "TARCZA 16" w Ostródzie #5
  "TARCZA 16" w Ostródzie #5
 • "TARCZA 16" w Ostródzie #6
  "TARCZA 16" w Ostródzie #6
 • "TARCZA 16" w Ostródzie #7
  "TARCZA 16" w Ostródzie #7
 • "TARCZA 16" w Ostródzie #8
  "TARCZA 16" w Ostródzie #8
 • "TARCZA 16" w Ostródzie #9
  "TARCZA 16" w Ostródzie #9
 • "TARCZA 16" w Ostródzie #10
  "TARCZA 16" w Ostródzie #10
 • "TARCZA 16" w Ostródzie #11
  "TARCZA 16" w Ostródzie #11
 • "TARCZA 16" w Ostródzie #12
  "TARCZA 16" w Ostródzie #12
 • "TARCZA 16" w Ostródzie #13
  "TARCZA 16" w Ostródzie #13
 • "TARCZA 16" w Ostródzie #14
  "TARCZA 16" w Ostródzie #14
 • "TARCZA 16" w Ostródzie #15
  "TARCZA 16" w Ostródzie #15
 • "TARCZA 16" w Ostródzie #16
  "TARCZA 16" w Ostródzie #16
 • "TARCZA 16" w Ostródzie #17
  "TARCZA 16" w Ostródzie #17
 • "TARCZA 16" w Ostródzie #18
  "TARCZA 16" w Ostródzie #18
 • "TARCZA 16" w Ostródzie #19
  "TARCZA 16" w Ostródzie #19
 • "TARCZA 16" w Ostródzie #20
  "TARCZA 16" w Ostródzie #20

"TARCZA 16"  w Piszu

 • "TARCZA 16" w Piszu #1
  "TARCZA 16" w Piszu #1
 • "TARCZA 16" w Piszu #2
  "TARCZA 16" w Piszu #2
 • "TARCZA 16" w Piszu #3
  "TARCZA 16" w Piszu #3
 • "TARCZA 16" w Piszu #4
  "TARCZA 16" w Piszu #4
 • "TARCZA 16" w Piszu #5
  "TARCZA 16" w Piszu #5
 • "TARCZA 16" w Piszu #6
  "TARCZA 16" w Piszu #6
 • "TARCZA 16" w Piszu #7
  "TARCZA 16" w Piszu #7
 • "TARCZA 16" w Piszu #8
  "TARCZA 16" w Piszu #8
 • "TARCZA 16" w Piszu #9
  "TARCZA 16" w Piszu #9
 • "TARCZA 16" w Piszu #10
  "TARCZA 16" w Piszu #10

Pierwsze ćwiczenie w Policji o podobnej formule, pod kryptonimem „WZMOCNIENIE 14”,  odbyło się w połowie września 2014 r. w Szkole Policji w Słupsku. Podczas 2-dniowego przedsięwzięcia sprawdzono wypracowane procedury powoływania rezerw osobowych, odbyły się też zajęcia i pokazy. W ćwiczeniu tym udział wzięli także przedstawiciele wszystkich komend wojewódzkich Policji i szkół policyjnych, obserwując organizację i przebieg ćwiczenia. W ubiegłym roku przeprowadzono podobne ćwiczenia pod kryptonimem „Obronność 15”. Zostały zorganizowane przez komendy wojewódzkie Policji i szkoły Policji na terenie całej Polski.

Wczorajsze ćwiczenie przeprowadzono, realizując rozporządzenie Rady Ministrów z 6 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia liczby osób powołanych w 2016 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji, a także zarządzenie wydane przez Prezes Rady Ministrów, które określiło termin ćwiczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji na dzień 18 września 2016 r. Finansowanie przedsięwzięcia zapewniono ze środków budżetowych ujętych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Działu Administracji Rządowej Sprawy Wewnętrzne w latach 2013-2022, przeznaczonych na wydatki obronne.

KGP / ar

Powrót na górę strony