Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Rozstrzygnięcie VI Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pn. „Dbam o swoje bezpieczeństwo”

„Zabawa jest nauką, nauka zabawą. Im więcej zabawy tym więcej nauki”-Glenn Doman. Takie przesłanie niesie za sobą Wojewódzki konkurs plastyczny pn. „Dbam o swoje bezpieczeństwo”. W tym roku będzie to już 6 edycja konkursu. Jego głównym zadaniem jest zachęcenie dzieci poprzez zabawę do refleksji nad obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa w codziennym życiu i otaczającym ich świecie. Nauka poprzez zabawę to najkrótsza droga do umiejętnego radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

W dniu 3 czerwca 2016r. o godz.10:30  w Urzędzie Wojewódzkim  w Olsztynie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom VI Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pn. „Dbam o swoje bezpieczeństwo”.

Inicjatorami konkursu byli policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 30 w Olsztynie.

Przedsięwzięcie Honorowym patronatem objęli Wojewoda Warmińsko –Mazurski - Pan Artur Chojecki, Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty – Pan Krzysztof Marek Nowacki, oraz Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie – insp. Tomasz Klimek.

Patronat medialny przyjęli : TVP S.A Odział w Olsztynie oraz Gazeta Olsztyńska.

Konkurs realizowany jest w trzech etapach:

1) etap szkolny - spośród wykonanych przez uczniów prac plastycznych komisja szkolna wybrała nie więcej niż po 5 prac w każdej kategorii wiekowej (klasy I, klasy II i klasy III), które przesłała do właściwych komend miejskich/ powiatowych Policji.

2) etap powiatowy – spośród otrzymanych prac powiatowa komisja wybrała po 3 prace w każdej grupie wiekowej . Komendy miejskie/ powiatowe Policji przekazały  wybrane prace (w sumie 9 prac) do Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

3) etap wojewódzki – komisja wojewódzka spośród nadesłanych prac plastycznych wybrała po 4 laureatów w każdej grupie wiekowej.

Konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W tym roku do konkursu przystąpiło 4220 uczniów ze 169 szkół podstawowych z terenu całego województwa. W roku biegłym w konkursie uczestniczyły uczniowie ze 166 szkół.

W dniu 17 maja br. wojewódzka komisja konkursowa, w składzie:

1) Pani Angelika Pouch z Kuratorium Oświaty w Olsztynie,

2) Pan Bartosz Święcicki z Liceum Plastycznego w Olsztynie,

3) kom. Mariusz Zieliński z  Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Spośród 162 prac nadesłanych na szczebel wojewódzki komisja wybrała po 4 laureatów w każdej kategorii wiekowej: klasy I, klasy II i klasy III, w sumie wyłoniono 12 laureatów VI Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego .

Tegorocznymi laureatami konkursu zostali:

Kategoria „Klasy I”

Katarzyna Grabińska

Zespół Szkół w Księżym Dworze

Przemysław Pióro

Szkoła Podstawowa w Sobiechach

Zofia Reczko

Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku

Zuzanna Kobuszewska

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bartoszycach

 

Kategoria „Klasy II”

Michał Zera

Szkoła Podstawowa w Świętajnie

Hanna Lemańska

Szkoła Podstawowa w Lidzbarku 

Igor Hrudeń

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Węgorzewie

Kornelia Kowalczyk

Zespół Szkół w Windzie

 

Kategoria „Klasy III”

Patrycja Predko

Szkoła Podstawowa Nr 7 w Giżycku

Joanna Klimasara

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Olecku

Lena Sokulska

Szkoła Podstawowa w Tolkmicku

 

Jakub Maciejewski

Szkoła Podstawowa Nr 7 w Bartoszycacach

Wszyscy laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody, które zostały wręczone przez Bożenę Ulewicz – przedstawiciela Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Beatę Miszczuk- przedstawiciela Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, Wiesława Wiśniewskiego przedstawiciela Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia na rzecz Bezpieczeństwa, Annę Staryk dyrektor SP nr 30 w Olsztynie oraz kom. Mariusza Zielińskiego reprezentującego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.

Za zaangażowanie oraz pomoc dzieciom biorącym udział w konkursie w przybliżaniu spraw dotyczących bezpieczeństwa organizatorzy konkursu plastycznego, którym była Komenda Wojewódzka Policji oraz Szkoła Podstawowa nr 30 w Olsztynie, nagrodzili 12 nauczycieli warmińsko-mazurskich szkół.

W czasie gali oprócz wręczenia nagród można było zobaczyć występy dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 30. Każda prezentacja poruszała sprawy bezpieczeństwa, była to więc kolejna, bardzo ciekawa lekcja bezpieczeństwa dla dzieci, które uczestniczyły w finałowej gali.

Szczególne podziękowania

  • Panu Arturowi Chojeckiemu Wojewodzie Warmińsko –Mazurskiemu
  • Panu Krzysztofowi Markowi Nowackiemu Warmińsko – Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty
  • insp. Tomaszowi Klimek - Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie
  • Panu Tobiaszowi Niemiro Prezesowi Warmińsko – Mazurskiego Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa
  • Panu Jerzemu Litwińskiemu Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie
  • Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej nr 30 w Olsztynie

 

 

(mb/rj)

Powrót na górę strony